Öğrencilerin Barınma Hakkı ve Yurt Sorununa Çözüm İçin Demokratik Güç Birliği

1574

“çocuklarımıza Sahip çıkıyoruz – öğrencilerin Barınma Hakkı ve Yurt Sorunu” konulu etkinlik, 08 Ekim 2022 Cumartesi günü, TÜRKİYE Barolar Birliği’nin (TBB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

öğrencilerin eğitim haklarını kullanmasının önündeki en büyük engellerden biri olan yurt sorununa çözüm bulmak için TBB ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (çYDD) ve Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) bir araya geldiler. Panel ve forum şeklinde düzenlenen etkinlikte; TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, ADD Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, çYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Eğitim İş Genel Başkanı Kadem özbay birer konuşma yaptılar.

Doç. Dr. Ahmet Yıldız, ADD Genel Başkan Yardımcısı Şengül Can, çYDD Genel Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna, Eğitim İş Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Emine çalık ile TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez’in oluşturduğu divan tarafından yönetilen panelde, üniversite öğrencilerinin yurt sorununun onlarca yıldır çözülmemesinin bilinçli bir tercih olduğuna vurgu yapıldı. Konuşmalarda mevcut yurtların denetimi ile yeni yurt imkanları için belediyelerle daha yakın iş birliğine gidilmesi konuları öne çıktı.

“SOSYAL DEVLETİN BOŞLUĞUNU DEVLET DIŞI MEKANİZMALAR DOLDURUYOR”

Birlik Başkanı Sağkan, burada yaptığı konuşmada, sosyal haklar söz konusu olduğunda devletin mali kaynaklarının hep yetersiz kaldığına dikkat çekerek, “İflas eden şirketlerin borçlarına; geçiş garantisi verilen köprülere, otoyollara; hiçbir uçuşun yapılmadığı havaalanlarına, kredi borçlarına, vergi aflarına sağlanan mali kaynak; çocuklarımızın eğitim hakkı, barınma hakkı söz konusu olduğunda bir türlü bulunamıyor” dedi.

“Devlet sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirmediği için yoksul halkın hayatındaki bu boşluğu, devlet dışı mekanizmalar dolduruyor. Cemaatler ve tarikatlar, yoksulluktan besleniyor” diyen Sağkan, kendilerini devleti ele geçirecek kadar güçlü görmeye başlayan 15 Temmuz darbecilerinin örgütlenmesine dikkat çekti.

Aladağ yurt yangınının acısının da hâlâ çok taze olduğunu kaydeden Birlik Başkanı, “Denetimsiz, düzensiz tarikat yurdunda çıkan yangında 10 kız çocuğumuzu kaybettik. Yetkililerden maalesef gerçek anlamıyla hesap sorulamadı” şeklinde konuştu.

Sağkan “Her yıl üniversiteye giden yüzbinlerce gencimiz nerede kalacaklarını bilemeden bir maceraya atılıyorlar” vurgusu yaptığı konuşmasında, “Kiralarda yaşanan olağanüstü artışla birlikte bu öğrenciler yine ya devlet dışı odakların ellerinde kaderlerine terk ediliyor veya belki de bir kısmı eğitim hakkını kullanamıyor” dedi.

TüRKAN SAYLAN’IN MİRASI

çYDD’nin gençlerin cemaat ve tarikatların emellerine alet olmaması için gösterdiği çabayı anlatan Sağkan, “Türkan Saylan, bu çocuklar ve gençler için yoksulluk-cemaat kısırdöngüsünü kıracak anahtarın ne olduğunu en iyi şekilde görmüş, sorumluluğunu da en iyi şekilde yerine getirmişti. Bu sebeple rahatsızlık vermişti. Bugün konuştuğumuz bu bilinçli tercihi yıkmaya çalıştığı için hedef haline getirilmişti” dedi.

Sağkan, “Türkan Saylan’ın mirasının bize yüklediği sorumluluk gereği, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim haklarından en iyi şekilde yararlanabilecekleri koşulları yaratmak zorundayız. Bunun için anayasa ve kanunlar çerçevesinde sosyal hak mücadelesi vermek gerekiyorsa bu mücadeleyi vermeli; ortak kolektifler yaratmamız, burslar sağlamamız, yurtlar açmamız gerekiyorsa bunu yapmalıyız. Biz dört demokratik kitle örgütü olarak bunun için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

SUİçMEZ: UMUTSUZ DEĞİLİZ

Panelin ardından forum bölümüne geçildi. Bu bölümde söz alan konuşmacılar barınma hakkı ve yurt sorununa ilişkin değerli öneriler sundu.

Forumda söz alan TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez de Aladağ yangınına değindi. Hayatı boyunca katıldığı duruşmalardan en fazla etkilendiği duruşmanın Aladağ yangını olduğunu söyleyen Suiçmez, “Orada yoksulluğu, orada çaresizliği gördüm. Ve maalesef orada gördüm ki bu ülkede insanlar eğitim hakkıyla yaşam hakkı arasında bazen tercih yapmak zorunda bırakılıyor” dedi.

öğrencilerin barınma sorunlarının giderek büyümesinin, insanların eğitimsiz bırakılmasının, eğitime bir şekilde ulaşabilenlerin ise barınma sorunu ile karşı karşıya kalmalarının politik olduğunu kaydeden Suiçmez, “Umutsuz değiliz. Biliyoruz ki bizler güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman ortaya koyduğumuz her katkı çoğalır. O nedenle bugün burada başlattığımız birliktelik çok önemli. Yarından itibaren hem ne yapabileceğimizi düşünelim hem de az önce konuşulan projelere hemen katkı sağlayalım” şeklinde konuştu.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle