Öksüz ve Yetimlerimiz TBB'nin Koruması Altında

7711
A

Baro levhasına kayıtlı olup, barosuna karşı yükümlülüklerini yerine getirmekte iken vefat eden avukatın bakmakla yükümlü olduğu bakıma muhtaç çocukları Türkiye Barolar Birliği’nin koruması altında!

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 18-19 Ağustos 2014 tarihli toplantısında, Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Sosyal Yardım ve Dayanışma 2 Numaralı Yönergesi’ninvefat eden avukatın bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bakıma muhtaç olması durumunda yardım kapsamına alınmalarını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ve gerekli değişikliklerin yapılmasına karar verdi.

Bu değişikle yapılacak yardım; vefat eden avukatın bakmakla yükümlü olduğu bakıma muhtaç çocuk ya da çocuklarının hak sahibi vasisinin aile içi tüm gelirlerinin net asgari ücretin 1,5 katının altında olması şartıyla yapılabilecek.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutar aylık olarak baro aracılığıyla veli veya vasiye yapılacak.

  • Aylık ödeme hak sahibinin 18 yaşını doldurmasıyla kendiliğinden sona erer.
  • Hak sahibinin muhtaçlık kriterlerinin ortadan kalkması durumunda yardım derhal kesilir.
  • Türkiye Barolar Birliği’nin yanıltılarak hak sahipliği kazanıldığının belirlenmesi halinde ödenen paralar hak sahibinden, veli veya vasisinden faiziyle birlikte tahsil edilir.

Yardımın yapılabilmesi için gerekli belgeler:

- Hak sahibinin vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Mirasçılık belgesi,
- Veli veya vasilik kararı,
- Aile içi gelirleri gösterir onaylı belgeler,
- Hak sahibi vasisi tarafından doldurulacak “SYDF Gelir Bildirim Formu”nun ve beyan edilen gelir dışında bir gelirinin olmadığına, gelir durumunun değişmesi halinde Fon yönetimine bildireceğine dair taahhütname,
- Vefat eden avukat, çalışmayan avukat ve çalışamayan avukatın bağlı bulunduğu baronun yönetim kurulu üyelerinden en az 3 üyenin mahalinde görsele ve belgelere dayanarak hazırlayacağı “Yaşam Standardı Bilgi Tutanağı”
- Baro yönetim kurulu kararı