"ÖLDÜRME SUÇLARINDA YARGI PRATİKLERİ" KONULU ETKİNLİĞE MESLEKTAŞLARIMIZDAN YÜKSEK KATILIM

1596

Türkiye Barolar Birliği (TBB) CMK Komisyonu ve Ankara Barosu CMK Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Öldürme Suçlarında Yargı Pratikleri” konulu etkinlik, 16 Aralık 2023 tarihinde, meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Av. Özdemir Özok Kongre Merkezi'nde yapılan etkinliğin açış konuşmalarını TBB Başkan Yardımcısı Av. Ercan Demir ile Yönetim Kurulu Üyesi ve CMK Komisyonu Koordinatörü Av. Ali Bayram yaptı.

Demir, eğitime gösterilen ilgiden ve yüksek katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, "Türkiye Barolar Birliği olarak gerek Eğitim Merkezi gerekse diğer komisyon ve kurullar aracılığıyla yaptığımız meslek içi eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, bu yolla bilgi ve birikimlerin aktarılarak paylaşılması için yoğun bir çaba içindeyiz" dedi.

TBB Eğitim Merkezi'nin sadece 2023 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde tüm barolara yaklaşık 400 eğitim vereceğini kaydeden Demir, 0-5 yaş arası genç meslektaşların toplam avukat sayısının yüzde 50'sine yaklaştığını hatırlatarak, onların bilgi, birikim ve pratiklerini geliştirmenin TBB ve Barolar için bir yükümlülük olduğunun altını çizdi.

Demir, TBB Eğitim Merkezi üzerinden tüm barolara yönelik olarak verilen yerinde eğitimlerin yanı sıra Birlik bünyesindeki merkez ve komisyonların da kendi alanlarında eğitim faaliyetleri yürüttüğünü kaydederek, TBB CMK Komisyonu ve Ankara Barosu CMK Merkezi'nin düzenlediği eğitimle, mesleki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çokça karşılaşılma imkanı bulunmayan bir suç tipinde yargılama pratiğinin deneyimlerle aktarılmasının yararlı olacağını belirtti.

TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Bayram da konuşmasına öldürme eyleminin insanlık tarihinin en eski suçlarından olduğunu hatırlatarak başladı.

"Yargılama teknikleri ve yorumlama biçimleri değişkenlik arz etse de tarih boyunca yargısal faaliyet yapan kurumların bir olayı kriminal anlamda nasıl analiz edip karara bağladıkları, savunma hakkını nasıl bir güvenceye bağladıkları ve yargılamada adaleti nasıl sağladıkları çarpıcı örneklerle ortaya konmuştur" diyen Bayram, "Bilgi insanlığın ortak mirası, tarih insanlığın kolektif hafızasıdır" vurgusunda bulundu.

Bayram, bugün tartışılan ve kuşaklar boyunca da tartışılacak olan hukuki kavram ve kurumların tarih içerisinde şekil ve boyut kazanarak daha iyiye ve daha doğruya evrildiklerini kaydederek, "Hakların çeşitlenmesi ve çoğalması ve hakların etkin bir şekilde kullanılması, hak kullanımının önündeki engellerin ortadan kaldırılması hep düne dair tartışmaların bugüne yansımasıyla ilgilidir" ifadesini kullandı.

"Bugün görüntüsel değil adil bir yargılama yapmamız da geçmişte yaşanan hak ihlallerinin bir daha yaşanmaması adına insanlığın kat ettiği mesafeyi ve hassasiyeti ortaya koymaktadır" diyen Bayram, etkinliği hazırlayan TBB CMK Komisyonu ve Ankara Barosu CMK Merkezi ile eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

TBB CMK Komisyonu Dönem Sözcüsü Av. Serdar Ayrancı’nın moderatörlüğündeki ilk oturumda TBB CMK Komisyonu Üyesi Av. Eyyup Can Candaş "Kast-Olası Kast Kriterleri", Yargıtay 1. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Şerife Büşra Şener "Hukuka Uygunluk ve Takdiri İndirim Nedenleri" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Ankara Barosu CMK Merkezi Başkanı Av. Murat Çekiç’in moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise Ankara BAM 2. Ceza Dairesi Üyesi Zeynep Nur Önder “Suça İştirak Halleri”, Av. Eyyup Can yoldaş ise “Öldürme-Yaralama Suçu Ayrımı Kriterleri” başlıkları altında sunum yaptı.

Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle