"ÖLDÜRME SUÇLARINDA YARGI PRATİKLERİ" KONULU ETKİNLİK ADANA BAROSU'NUN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

1164

Türkiye Barolar Birliği (TBB) CMK Komisyonu ve Adana Barosu CMK Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen “Öldürme Suçlarında Yargı Pratikleri” konulu etkinlik, 01 Mart 2024 tarihinde, Adana Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, Yönetim Kurulu Üyesi ve CMK Komisyonu Koordinatörü Av. Ali Bayram, Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz ile Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı etkinliğe meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdi.

TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Bayram etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada öldürme eyleminin insanlık tarihinin en eski suçlarından biri olduğunu söyleyerek, "Modern anlamda yargılama yetkisine sahip hukuk kurumlarının, yargılamada kullanılan usul ile esasların ve hukuki kavramların tarihi süreç içerisinde hem içerik hem form anlamında değişerek, dönüşerek bugüne geldiği bilinen bir realitedir" dedi.

"Hukuk devleti, muhakeme işlemlerini yürütürken yurttaşı bu muhakeme işlemlerine karşı koruyan temel güvenceler sunmak, başta adil yargılanma ve savunma hakkı dahil her türlü hakka saygıyı temin etmek zorundadır" ifadelerini kullanan Bayram, "Zira, yurttaşın kendini en zayıf ve korumasız hissettiği ve devletin baskın gücünü hissettiği an bir soruşturma ya da cezalandırma tehdidi ile karşılaştığı andır" şeklinde konuştu.

Bayram adil yargılanma hakkının olmazsa olmaz bir unsurunun da savunma hakkı olduğuna dikkat çekerek, "Anayasanın 36. ve AİHS 6. maddesi savunma hakkına vurgu yapmakta ve savunma hakkı ortak koruma alanı bulan haklardan kabul edilmektedir" dedi.

Bayram, "Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması baroların ve avukatların kurumsal kapasitesi ve sistemde kapladıkları yer ile doğru orantılıdır. Özellikle bağımsız savunmayı temsil eden avukatların bilgi, birikim ve kapasitelerinin savunma hakkını doğrudan etkileyen bir faktör olduğu unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.

Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz da açış konuşmasında “Avukatın gücü bilgisinden gelir. Meslektaşlarımızı güçlendirmek ve kapasitelerini artırmak için TBB ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Yurttaştan aldığımız görev ve vekalet sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirelim ve kendi yolumuzu kendimiz yapalım" ifadelerini kullanarak konferansın düzenlenmesine desek verenlere teşekkür etti.

TBB CMK Komisyonu Dönem Sözcüsü Av. Serdar Ayrancı’nın moderatörlüğündeki ilk oturumda TBB CMK Komisyonu Üyesi Av. Eyyup Can Candaş "Kast-Olası Kast Kriterleri", Yargıtay 1. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Şerife Büşra Şener "Hukuka Uygunluk ve Takdiri İndirim Nedenleri" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Adana Barosu CMK Komisyonu Koordinatörü Av. Neval Yurtdaş'ın moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Nihal Gençer “Suça İştirak Halleri”, Av. Eyyup Can Candaş ise “Öldürme-Yaralama Suçu Ayrımı Kriterleri” başlıkları altında sunum yaptı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından yapılan plaket takdimiyle sona erdi. Plaket sunumunda TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük eğitime ve programa emeği geçenlere teşekkür etti.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle