ÖLÜM ORUCU VE AÇLIK GREVİNDEKİ AVUKATLAR HAKKINDAKİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ RAPORU

2015

ölüm orucu ve açlık grevindeki avukatlar tarafından TÜRKİYE Barolar Birliğine yapılan yazılı başvurularla ilgili olarak rapor ve görüş oluşturulması TBB Yönetim Kurulu kararı ile TBB Avukat Hakları Merkezinden talep edilmiştir.

TBB Avukat Hakları Merkezı tarafından hazırlanan rapor TBB Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

TBB Yönetim Kurulu merkezimiz raporunu oybirliği ile kabul etmiş ve TBB tarafından adil yargılanma talepli olarak Hakimler ve Savcılar Kuruluna ve hücre hapis cezalarının kaldırılması ile yasal taleplerin karşılanması amacıyla Adalet Bakanlığına yazılı başvularda bulunulmuştur.

Ayrıca TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu tarafından her iki kurumun başkanları ile şifai görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu gelişmeler ölüm orucu ve açlık grevindeki avukatlara TBB tarafından yazılı olarak bildirilmiş ve ölümlerin gerçekleşmemesi için ölüm orucuna son vermeleri mesleki, insani ve vicdani olarak ölüm orucundaki avukatlardan TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından talep edilmiştir.

Merkezimiz tarafından hazırlanan raporu ve gelişmeleri mesleki kamuoyumuzun bilgisine sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi

Ek 1 - TBB AHM raporu
Ek 2 - TBB HSK başvurusu
Ek 3 - TBB Adalet Bakanlığı Başvurusu
Ek 4 - TBB tarafından Avukatlara gönderilen yazılar