ÖMÜRLÜK ZEYTİN ALANLARININ, SINIRLI MADEN TEMİNİ İÇİN MÜDAHALEYE AÇILMASI HUKUK DIŞIDIR

2044

Maden Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda zeytin sahası üzerinde maden tesisi açılmasına olanak verilmektedir.

üzerinde muhtemel tarım faaliyeti de gerçekleştirilen zeytin sahalarının “kamu yararı” gerekçesi ile ömrü doğal olarak sınırlı madencilik faaliyetlerine tercih edilmesi, dünyada yaşanan iklim krizi ve kıtlık tehlikesi de dikkate alındığında akla ve mantığa aykırıdır.

Sınırlı kaynak olan kömür için ömürlük zeytinliklerin feda edilmesi, Anayasal güvence altında olan tarım arazileri ile tarım işçilerine zarar verilmesi, “mülkiyet hakkı”nın, madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi adı altında müdahaleye açılması, sürdürebilir dünya idealine aykırıdır.

Uluslararası yükümlülükler, anayasal güvenceler ve zeytin koruma yasası olarak bilinen kanun hükümleri kapsamında “kamu yararı” ölçütü hiç kuşkusuz zeytin ve zeytincilik faaliyetleri lehine getirilmelidir.

TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından söz konusu gerekçelerle, hukuka aykırı düzenlemenin iptali için dava hazırlığı sürdürülmektedir.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği