ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN MEŞRUİYET ODAĞI "GAZİ MECLİS"İN 99. YILINDA, O MECLİSE RUH VEREN GAZİ VEKİLLERİ VE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGIYLA SELAMLIYORUZ

2314

Kurtuluş Savaşı'nın meşruiyet organı TBMM'nin açılışının 99. yılını kutluyoruz.

Meşruiyetin ilk adımı, emperyalizme karşı mazlum bir milletin başkaldırısıdır.

19 Mayıs 1919'da ilk adımı atılan Milli Mücadele, baştan sona böyle bir hukuk meşruiyeti içinde sürdürülmüştür.

22 Haziran 1919'da "Amasya Tamimi" ile yapılan çağrıda halkın iradesini temsil edecek bir Meclis önerilmektedir.

23 Temmuz 1919'da başlayan Erzurum Kongresi ve 4 Eylül 1919'da başlayan Sivas Kongresi, çağrısı yapılan Millet Meclisinin ön çalışmaları olarak kaydedilmelidir.

Mustafa Kemal'in olağanüstü yetkilere sahip bir Osmanlı Paşası ve 9. Ordu Müfettişi olarak geldiği Erzurum'dan, "Heyet-i Temsiliye Reisi " bir sivil lider olarak ayrılmayı başarabilmesi, halka ve hukuk meşruiyetine olan sarsılmaz inancı sayesindedir.

Ciddi tartışmaların yaşandığı bu kongreler, üstün yetenekli bir asker olarak bilinen Mustafa Kemal Paşa'nın, bıkıp usanmadan halkı ikna eden ve milli dava etrafında toplayan özellikleriyle öne çıktığı bir süreç olmuştur.

İşgal İstanbul’unun saltanat ve hilafet makamının ve mütareke hükümetlerinin gündeminde mücadele yoktur. İşgalcilere direnmeyi anlamsız ve imkânsız bulmakta, teslimiyetçi bir anlayışın yararına inanmaktadırlar.

Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas Kongresinden sonraki durağı Ankara olacaktır. 27 Aralık 1919'da Heyet-i Temsiliye Reisi'ni, valisi, belediye başkanı, kolordu komutanıyla birlikte mahşeri bir kalabalıkla karşılayan Ankara, Milli Mücadelenin merkezi olacaktır!

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da toplanacak Meclis-i Mebusan'ın özgürce çalışmasına işgalcilerin izin vermeyeceğini bilmektedir. O, Milli Mücadelenin sivil ve askeri meşruiyet organı olacak meclisin Ankara'da toplanmasından yanadır. Mustafa Kemal Paşa'nın haklılığı kısa zamanda ortaya çıkacaktır.

Yapılan seçimlerin ardından çalışmalarına başlayan Meclis-i Mebusan, 16 Mart 1920' de İngilizler tarafından basılıp, vatansever vekiller tutuklanacak, kapısına kilit vurulacaktır!

Meclisin Ankara'da toplanmasının koşulları ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul baskınından kurtulanlarla birlikte acilen yapılacak seçimle belirlenecek vekillerin oluşturacağı meclisin Ankara'da toplanması çağrısında bulunur.

23 Nisan 1920'de çalışmasına başlayan TBMM ile Milli Mücadelenin meşruiyet organı oluşmuştur.

TBMM, Saltanat ve Bâb-ı Âli'nin temsil ettiği İstanbul'a karşı Anadolu'nun ve Türk Milleti’nin iradesini temsil etmektedir.

TBMM, milli iradenin yasama organı, sivil ve askeri önderliğin dayanağı, dönem koşullarının gereği meclis hükümetleri gibi ilginç ve özgün özelliklere sahiptir.

TBMM, kurtuluşun imkânsız, teslimiyetin ehveni şer kabul edildiği en zor koşullarda direnen ve savaşan bir milletin onurlu geçmişinin yadigarıdır. Kurtuluşun ve kuruluşun meşruiyet kaynağıdır. Halkın iradesinin somutlaştığı ve kurumsallaştığı, kuvvetler ayrılığı temelinde yasama organı olarak demokrasinin gelişip serpildiği yerdir.

99. yıllık birikim ve olgunluğa sahip, yasama faaliyetine başladığı ilk günden itibaren, ülkenin hukuk ve demokrasi eksenli yeni rejiminin meşruiyet kaynağı "Gazi Meclis"e olan ihtiyaç hiç kuşkusuz sona ermiş değildir.

özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin meşruiyet odağı "Gazi Meclis"in 99. yılında, o meclise ruh veren gazi vekilleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla selamlıyoruz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı