Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

21487
A
 

Finans Hukuku Sertifika Programı

Programın Amacı

Ulusal ve uluslararası alanda gelişen ve değişen finansal ilişkilerle ve işlemlerle bağlantılı olarak hukuk alanında bu konuya yönelik artış gösteren “Finans Hukuku” uzmanı ihtiyacını gidermek ve disiplinler arası şekilde finans alanında çalışan veya finans piyasası ile bağlantılı faaliyetlerde bulunan şirketleri finansal yatırım hukuku, finansal araçlar, kurumlar ve finans hukukunun işleyişi hakkında bilgilendirmek amacıyla Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, tarafından, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ile uzman uygulamacı, hukukçu ve akademisyenlerin katılımıyla Finans Hukuku Sertifika programı düzenlenmektedir.
Programda, finans hukuku alanında yaşanan İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, İcra-İflas Hukuku ve Ticaret Hukuku'na ilişkin sorunlar, Yargıtay ve Danıştay kararlarının yanı sıra ilgili kurum uygulamalarının ışığında incelenecektir.

Programın Hedef Kitlesi

Finans Hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen avukat, işletmeci, iktisatçı, finans-ekonomi yahut bankacılık alanında çalışanlar, stajyer avukat ve hukuk fakültesi öğrencileri; finans piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri ve çalışanları ile konuyla ilgilenen tüm meslek gruplarıdır.

Konu Başlıkları

Konu başlıklarını görmek için tıklayınız.
Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
Programa başvurmak için tıklayınız