PETROL OFİSİ’NDEN BAROLARA GELİR

20690

PETROL OFİSİ’NDEN BAROLARA GELİR

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 13.11.2010 /1148 sayılı kararı ile Petrol Ofisi A.Ş. ile TBB arasında program ortaklığı ve işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalan bu sözleşmenin Petrol Ofisi A.Ş. ile TBB arasında yapılan sözleşmenin 6.1 maddesi gereğince, modernize edilen yeni avukat kimlik kartı sahiplerine % 3 pompa indirimi, kart sahibinin üyesi olduğu baroya ise %1 komisyon ödenmektedir.

TBB Başkanlık Divanı’nın 03.12.2010/2  nolu kararı gereğince;

“BAROKART/Avukat Kimlik Kartı ile yapılan harcamalardan sağlanan dış finansman gelirlerinin; Operasyon maliyeti, KDV ve diğer vergiler çıktıktan sonra kalan kısmının  tamamı harcamayı yapan avukatın bağlı olduğu Baroya ödenecektir.    

Aşağıda sunulu tabloda yazılı olduğu üzere 31.05.2011 tarihine kadar toplam 15.981.38 TL baro payı tahakkuk etmiştir. Baroların paylarına isabet eden tutar hesaplarına aktarılmıştır.  

Dönem Toplam Harcama Kimlik Sahibine Yapılan İndirim Baro Payı Kullanılan Kart Adedi
Şubat 2011 55.326,00 TL 1.659,78 TL 553,26 TL 238
Mart 2011 238.455,00 TL 7.153,65 TL 2.384,55 TL 1.029
Nisan 2011 523.003,00 TL 15.690,09 TL 5.230,03 TL 1.967
Mayıs 2011 781.354,00 TL 23.440,62 TL 7.813,54 TL 2.724

         
Modernize edilen Avukat Kimlik Kartlarının kullanımının ve harcamaların artmasına bağlı olarak Barolarımıza aktarılacak gelir miktarı da artacaktır. 

Barolara dağıtılan %1 katkı payı miktarları için tıklayınız