Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu

270

Cumhuriyet değerlerini ve ülke çıkarlarını cesaretle savunan araştırmacı yazar Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu'nu, gerçeklerin aydınlatılmasından korkan karanlık ellerce katledilmesinin 19. yılında özlem ve rahmetle anıyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği