Proje Uygulama Anlaşması

7988

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında imzalanan Proje Uygulama Anlaşması çerçevesinde başlatılan projeler kapsamında gerçekleştirilecek işe alımlara ilişkin Görev Tanımı belgeleri aşağıda yer alan linklerde yer almaktadır. İlgilenen adayların ilgili görev tanım belgesinde yer alan bilgiler çerçevesinde, 8 Mart 2018 tarihine kadar, başvurularını TÜRKİYE Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezine iletmeleri gereklidir. 

AVUKATLAR-URFA

GüVENLİK GöREVLİSİ-URFA

PROJECT ASSİSTANT-ANKARA

PROJECT ASSİSTANT-ECHO

PROJECT ASSİSTANT-URFA

PROJECT ASSOCİATE-ANKARA

PROJECT ASSOCİATE-ECHO

PROJECT FİNANCİAL ASSİSTANT-ANKARA

PROJECT FİNANCİAL ASSİSTANT-ECHO

PROJECT LİNGUİSTİC ASSİSTANT-ECHO

PSİKOLOG-URFA

SEKRETER-URFA

SORUMLU AVUKAT-URFA