Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun

3337
A

Bayram yaşama sevincidir, barıştır, kardeşliktir, huzurdur, insanın insanla kucaklaşmasıdır. Kısaca bayram, insana ait en güzel  değerleri temsil eder.

Esasen çağdaş düşüncede en üstün değer de insandır. Bu sebeple tüm temel hak ve özgürlüklerin ana kaynağı yaşam hakkıdır. Hangi milletten, ırktan, dinden, dilden, mezhepten, bölgeden, renkten veya cinsten olursa olsun insanın yaşam hakkının devlet veya devlet dışı kişi ya da örgütler tarafından hedef alınması asla kabul edilemez. Siyasal, dinsel ya da sair hiçbir gerekçe insanın öldürülmesinin mazereti olamaz.

İçinde bulunduğumuz dönemde; Gezi Parkı olayları sırasında ülkemizin pek çok şehrinde, benzeri görülmemiş bir terör saldırısına uğrayan Reyhanlı’da, sınır ötesinden kurşunların ve bombaların yağdığı Akçakale ve Ceylanpınar’da, taşeronlaşmanın kaçınılmaz sonucu olarak meydana gelen iş kazalarında maden ocaklarında, tersanelerde ve diğer iş sahalarında, bölgemizde Irak’ta, Suriye’de, Gazze’de, Filistin’de, Mısır’da ve dünyanın sayamayacağımız kadar çok yerinde insanlar, yaşam hakkı karşısında anlamını yitiren siyasi ve ekonomik hırsların tetiklediği şiddet eylemlerinin kurbanı olmuşlardır. Her ölümde aslında insanlık öldürülmüştür.

Aynı sorgulamaları yapmamızı gerektiren bir diğer durum ise neyle suçlandıklarını dahi bir türlü öğrenemeyen insanların hapishanelerde unutulmaya ve ölüme terk edilmeleridir. Hiç kuşku yok, adalet, sağlık kadar vazgeçilmezdir; sağlıklı toplum, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, yargının adalet dağıttığı, bireylerin hukuki güvenlik içinde olduklarına inandıkları bir toplumdur.

Bilelim ki zulmedenler yalnızca mazlumların elinden bayram sevincini almazlar; kendileri farkında olmasalar bile onlar da artık bayram yapamazlar; çünkü onlar, bayramlarını kendi çevreleri dışındaki insanlarla kucaklaşarak, iç huzuruyla yaşayamazlar.

Yarının bugünden daha adil, güvenli, huzurlu, sağlıklı ve barış içinde olduğu bir gelecek dileğiyle Ramazan Bayramınızı yürekten kutluyorum.

Saygılarımla.

Av. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı