Rekabet Hukuku Genel Eğitim Semineri

20215
A

Rekabet Hukuku Genel Eğitim Semineri

1 Şubat 2011, İstanbul

ABD, AB Komisyonu, OECD ve Dünya’daki rekabet kurumlarının oldukça aktif bir şekilde yer aldıkları ICN’nin uluslararası düzeyde şekillendirdiği rekabet hukuku politikaları çok hızlı bir şekilde ulusal uygulamalara aksetmektedir. İş dünyasını temsil eden en büyük uluslar arası sivil toplum örgütü olan ICC, bu süreç içinde etkisini oldukça geniş ve deneyimli üyelerden oluşan Rekabet Komisyonu aracılığıyla ortaya koymaktadır. Serbest piyasa ekonomisinin anayasası olarak kabul edilen ve Türkiye’de dayanağını devlete Anayasa ile verilen tekellerin ve kartellerin engellenmesi görevinden alan rekabet hukuku kuralları ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini günden güne arttırmaktadır.  Rekabet, etkin çalışan bir piyasa sistemi için temel oluşturur; piyasa aktörlerinin kararlarının bağımsızlığını ve kişisel çıkarları gözeten eylemleri korumakla birlikte, sosyal adaleti ve ekonomik etkinliği sağlar, teknolojik gelişmeyi teşvik eder. Rekabet hukuku ise içerdiği ağır yaptırımlar ile bu düzenin korunmasını amaçlar.

Ölçeğine bakılmaksızın rakipler arası rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar, pazar gücüne sahip şirketlerin bu güçlerini kötüye kullanmaları, sağlayıcıların veya bayilerin bağımsız karar alma imkanını sınırlayan ticari ilişkiler, yasaklanan eylemler arasında yer alır. İlaveten belli ölçeği aşan şirketlerin birleşmeleri, ortak girişim oluşturmaları Rekabet Kurulu’nun iznine tabidir. Rekabet Kurumu muafiyet tebliğleri ile de hem bazı koşulların varlığı halinde şirketleri yasaklamalardan muaf tutmakta hem de o piyasadaki ticari ilişkiyi yönlendirmektedir.

Yurtdışındaki gelişmeleri yakından takip eden ve bunların Türkiye’deki olası etkilerini değerlendiren ICC Türkiye Milli Komitesi, üyelerinin ve ekonomik hayat içinde yer alan ilgili kuruluşların bu alana yönelik bilincinin artması gerektiğine inanmaktadır. Bu kapsamda katkı sağlamak adına, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Türkiye’deki rekabet hukuku uygulamasına ilişkin, 1 Şubat 2011 tarihinde, TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda “Rekabet Hukuku Genel Eğitim” Semineri düzenlenecektir. 

Eğitim ücreti, Milli Komiteye üye olmayan katılımcılar için kişi başı 300 TL’dir.

İlgililerin, ekte bulunan kayıt formu ve ödeme dekontunu en geç 24 Ocak 2011 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur. Seminere katılımcı sayısı sınırlı olup, katılım kayıt önceliğine göre belirlenecektir. 

Bilgilerinize sunulur.

ICC Türkiye Milli Komitesi

Ekler: