RUHSAT BAŞVURULARINDA DEVRİM

13577
A

Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda, ruhsat işlemlerinin dijital olarak Türkiye Barolar Birliği UHAP – Ulusal Hukuk Ağı Projesi üzerinden online yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı UYAP sistemi ile gerekli altyapı ve entegrasyon çalışmaları tamamlandı.

Ruhsat evraklarının barolar, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı arasındaki gidiş-geliş süresini ortadan kaldırıp, anlık olarak iletilmesini sağlayacak olan sistem, ruhsat başvurularında gecikme, evrak kaybı ve benzeri istenmeyen olayları önleyecek. Ayrıca başvurucunun sistem üzerinden evrak takip etmesi mümkün olacağından tüm işlemler kolayca izlenebilecek.

Yeni yılda devreye girmesi planlanan sistemle avukatlık ruhsatı başvuru işlemleri sadece dijital olarak yapılacak. Sistemin açılmasından sonra yapılacak başvurularda tüm dosyaların ve eklerinin taranarak dijital ortamda UHAP sistemi üzerinden gönderilmesi gerekiyor, fiziki dosya ile işlem yapılamayacak.