SADECE SAYISI DEĞİL DOZU DA ARTAN ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN YASAL DÜZENLEME ZORUNLUDUR

600

16.05.2024 tarihinde Osmaniye Barosu mensubu meslektaşımız Av. Mehmet Ünlü ifa ettiği kamusal görev esnasında silahlı saldırıya uğramıştır.

Meslektaşımızı müvekkili ile özdeşleştiren saldırgan, 17.05.2024 tarihinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştır.

Yasa koyucu tarafından şiddet fiillerine yönelik caydırıcı bir düzenlemenin hala yapılmaması, faillere verilen cezaların yetersiz kalması, art arda gelen ve sadece sayısı değil dozu da giderek artan şiddet haberleri, savunmaya yapılan saldırıların son bulmayacağını göstermektedir.

Bir defa daha hatırlatmak isteriz ki; avukatlık mesleği savunma hakkının ve hak arama özgürlüğünün teminatıdır. Avukatların mesleki faaliyetlerinin engellenmesi ve fiziki saldırılara maruz bırakılması gibi kabul edilemez tutum ve anlayışlara karşı mücadele etme kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz.

Tüm yetkilileri saldırıların son bulması için bir an önce gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyor ve bu hususta görev almaya hazır olduğumuzu yineliyoruz.

Türkiye Barolar Birliği olarak saldırıya uğrayan meslektaşımıza ve Osmaniye Barosuna geçmiş olsun diyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiriyoruz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ