Satış Duyurusu

16427
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı bünyesinde hizmet aracı olarak kullanılmakta olan  Araçlar Kapalı Zarf usulü ile  Teklif alınmak suretiyle satılacaktır.
Araçlar İstekliler tarafından Birlik Binasında yerinde görülebilir. 10.02.2014 Tarihine kadar Kapalı Zarf ile alınan  Teklifler TBB Alım Satım İhale Komisyonu tarafından açılacaktır. Teklifler aracın durumu ve piyasa koşulları ile uyuşmadığı takdirde en yüksek tekliften verenden başlamak üzere açık pazarlık usulüne dönülecektir.