Satış Duyurusu

16407
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Mülkiyeti Birliğimize ait Urfa Barosu Sosyal Tesisleri (SPA Merkezi ve Restoranı) kapalı teklif almak suretiyle kiraya verilecektir.

İsteklilerin 10.10.2016 günü mesai saati bitimine kadar kapalı zarf içindeki tekliflerini, Türkiye Barolar Birliği İktisadi İşletme Sorumlusu Suat ÖKSÜZ’e teslim etmeleri ilan olunur.

  1. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
  2. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Urfa Barosu’nun işletme koşulları ve işletmeci tercihi konusundaki önerileri doğrultusunda kira akti yapıp yapmama ya da istekliler arasında seçim yapma hakkını saklı tutabilir.
  3. Spa merkezi ve restoran işletmeciliği konusunda asgari üç (3) yıl deneyimi gösteren belgelerin teklife eklenmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için:

Türkiye Barolar Birliği İktisadi İşletmesi
Suat ÖKSÜZ: 0 312 292 59 00 / 99200


Teklif başlama tarihi 10.09.2016 
Son teklif verme tarihi 10.10.2016