Satış Duyurusu

14870
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Mülkiyeti Birliğimize ait Batman Barosu Sosyal Tesisleri (Alt ve Üst Restoranı ve İşyeri ) kapalı teklif almak suretiyle kiraya verilecektir.

İsteklilerin 31.12.2016 günü mesai saati bitimine kadar kapalı zarf içindeki tekliflerini, Türkiye Barolar Birliği Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim etmeleri ilan olunur.

  1. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
  2. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Batman Barosu’nun işletme koşulları ve işletmeci tercihi konusundaki önerileri doğrultusunda kira akti yapıp yapmama ya da istekliler arasında seçim yapma hakkını saklı tutabilir.
  3. Restoran işletmeciliği konusunda asgari üç (3) yıl deneyimi gösteren belgelerin teklife eklenmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için:

T.B.B. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü

Batman Baro Başkanlığı

Son teklif verme tarihi 31.12.2016