Savaşa Hayır!

10183

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi ile taraflar arasında bugün itibariyle fiili çatışmaya dönüşen gelişmeleri kaygıyla takip ediyoruz.

çatışma ve savaş süreçleri, olağan hukukun askıya alındığı, en büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı zaman dilimleridir. Dolayısı ile barışı sağlamak için adım atmak tüm insanlığın ortak görevidir.

Tanıklık etmekte olduğumuz sürecin iki ülke arasındaki anlaşmazlıklarla sınırlı olmadığı ve bu çerçevede kalmayacağı kamuoyunun malumudur. Yaşanan gelişmelerin ülkemiz ve bölgemiz için siyasi, iktisadi ve sosyal sonuçları olacağı da öngörülmektedir. Bu bağlamda, gerek dünya uluslarının gerekse ülkemizin menfaatlerinin savaşsız ve çatışmasız bir ortamın sağlanmasıyla temin edilebileceği açıktır.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yüzyıl önce dile getirdiği “Millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa savaş cinayettir” ve “Yurtta barış dünyada barış” sözleri bugün bir kez daha anlam kazanmaktadır. Bu doğrultuda, savaşa karşı tüm dünyada barışın yanında olduğumuzu tekrar kamuoyunun bilgisine sunuyor ve uluslararası tüm aktörleri barışı sağlamak üzere adım atmaya davet ediyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği