SAVUNMA HAKKINI KISITLAYAN SORUŞTURMA USULLERİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR

1651

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında, aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik yakalama ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemlerin sabah erken saatlerde ev ve ofis baskınları şeklinde yapıldığı görülmektedir. Ayrıca dosya kapsamında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 153. maddesi uyarınca kısıtlama kararı ve 24 saat avukat görüş yasağı olduğu da öğrenilmiştir.

Soruşturma süreci kapsamındaki işlemlerin yürütülme biçimi, adil yargılanma hakkının ihlaline sebebiyet verebilecek mahiyettedir. Kısıtlılık kararı ve avukat görüş yasağı uygulamaları, soruşturmanın selameti için gerekliliği açık ve gerekçeli bir biçimde açıklanmadığı müddetçe savunma hakkını kısıtlayacak soruşturma usulleridir. özellikle avukatlar bakımından bağlı bulundukları barolara haber vermeden gerçekleştirilen arama işlemleri açık bir şekilde hukuka aykırıdır.

Avukatlara yönelik bu işlemler, yalnızca Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 130. ve Avukatlık Kanunu’nun 58. maddelerinin ihlali değil, aynı zamanda avukatların savunmanlığını üstlendikleri müvekkillerinin adil yargılanma ve savunma haklarının da ihlali anlamına gelmektedir.

Gerek mevcut soruşturma kapsamında haklarında işlem yürütülen meslektaşlarımız, gerek aynı dosyada savunma görevi üstlenen avukatlar ve bu muameleye maruz bırakılan avukatların müvekkilleri bakımından savunma hakkını kısıtlayan soruşturma usullerinden vazgeçilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği