SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ

4387
A

Oy ve Ötesi Derneği ile Temiz Seçim Platformu temsilcileri ve konunun uzmanlarının katılımıyla Türkiye Barolar Birliği’nde yapılan toplantı ortak bildiriyle sonuçlandı

“TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ BİR YAŞAMDAN VE GERÇEK DEMOKRASİDEN YANA OLAN GENİŞ KİTLELERİN GÜCÜ, HER TÜRLÜ DEMOKRASİ DIŞI OYUNU BOZMAYA FAZLASIYLA YETECEKTİR”

Temiz, Adil ve Güvenli Seçim başlıklı yuvarlak masa toplantısı Türkiye Barolar Birliği’nde Oy ve Ötesi Derneği ile Temiz Seçim Platformu temsilcileri ve konunun uzmanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıyı açan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği’nin bir seçim güvenliği odası oluşturduğunu ve salonlarını Oy ve Ötesi Derneği’ne açtığını söyledi. Feyzioğlu, “Buradan hem Ankara’yı hem Türkiye’yi Oy ve Ötesi ile birlikte kontrol edebileceğiz. Diğer gruplara da kapımız elbette açık. 40’a yakın ilde de avukat desteğini vermeye gayret ediyoruz” dedi.

Türkiye Barolar Birliği’nin tarafsızlığıyla Türkiye’nin en güvenilir kurumlarının başında geldiğine dikkat çeken Feyzioğlu, toplumda seçim güvenliğine ilişkin bir takım kaygılar bulunduğunu ifade etti. Feyzioğlu sözlerine şöyle devam etti:

Orijinal tutanakların toplandığı, saklandığı, arşivlendiği; her sandığa yeterli sayıda temsilci, o temsilcileri destekleyecek yedekler; okulların başına heyetlerin görevlendirildiği bir örgütlenmenin yapıldığı noktasında tereddütler olduğu için toplumda güvensizlik de maalesef artıyor. Dolayısıyla bütün siyasi partilerin çıkarması gereken sonuç, bu işin asli sahibinin siyasi partiler olduğu. Biz asli sahipleri üzerlerine düşeni tam olarak yapamadıkları düşüncesinde olduğumuz ve toplumun hissiyatını yansıttığımız için burada sandığa ve oylara sahip çıkmak adına bir araya geldik.

Toplantıyı yöneten Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Başar Yaltı, seçim güvenliğine ilişkin hukuksal çerçeveyi anlatarak başladığı konuşmasında, 7 Haziran seçim sonuçlarının Cumhuriyet değerlerini ve parlamenter demokratik sistemi altüst edecek bir aşamaya götürebileceği kuşkusunu yarattığını söyledi.

Bu seçim sürecinde; %10 barajı, Cumhurbaşkanı’nın parti lideri gibi propaganda yapması, yargı organlarının tarafsızlığı ve bağımsızlığıyla ilgili kuşkular, İç Güvenlik Paketi ile vali, kaymakam ve emniyet amirlerine verilen yetkiler olmak üzere dört olgunun öne çıktığını kaydeden Yaltı, “Kamuoyunda seçim güvenliği dendiği zaman sandık güvenliğine indirgeyen bir bakış açısı var. Oysa seçmen kütüklerinden başlayan ve seçimin yürütülmesini, bilgisayar ortamındaki yazılımını içine alan çok geniş ve kapsamlı bir anlamı var seçim güvenliğinin” diye konuştu.

İŞTE SONUÇ BİLDİRİSİ

Türkiye Barolar Birliği tarafından 25 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen ve açış konuşmasını Birlik Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun yaptığı "Temiz, Adil ve Güvenli Seçim Yuvarlak Masa Toplantısı" metnin altında isimleri yazılı kişilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu konuşmasında; Türkiye Barolar Birliği’nin bir seçim güvenliği odası oluşturduğunu, seçim güvenliği ile ilgili kaygı duyan ve çalışmalar yapan her sivil toplum örgütüne kapılarının açık olduğunu, kendilerine Türkiye genelinde avukat desteğinin sağlandığını belirtti.

Yuvarlak masa toplantısında; 7 Haziran Genel Seçimi ile ilgili ülkemizin içinde bulunduğu durum, seçimle ilgili kurumların çalışmaları, adil ve temiz bir seçim konusunda kamuoyuna yansıyan kuşkular, önceki seçimlerdeki usulsüzlükler, hileler ve seçmen iradesine yapılan müdahaleler ayrıntılı şekilde tartışıldı. Yüzde 10 seçim barajı, milletvekillerinin partilere dağılımında büyük adaletsizliklere yol açan d'Hond yöntemi, çok sayıda seçmenin bilgileri dışında seçmen listelerinden çıkarılması ve sahte seçmenlerin listelere kaydı, sandık çevresinde, ilçe ve il seçim kurullarında yapılan usulsüzlükler, SEÇSİS sisteminin güvenliği, seçim çalışmalarının finansmanında partiler arası adaletsizlikler, devletin olanaklarının seçimde iktidar partisi için kullanılması ve Cumhurbaşkanının Anayasa dışına çıkarak önceki partisi için meydan meydan oy isteyerek seçimin güvenliğine darbe vurması yuvarlak masanın başlıca konuları oldu.

Yapılan ayrıntılı konuşmalar ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonrasında aşağıdaki bildirinin kamuoyuna duyurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Geçmiş seçimlerde kamuoyuna yansıyan yaygın seçim usulsüzlükleri ve hileleri ile 7 Haziran seçim sürecinde Cumhurbaşkanı tarafından eşitlikçi ve demokratik kurallara uyulmaması toplumumuzda seçimin güvenliği konusunda büyük kaygıların doğmasına ve seçimin meşruiyeti hakkında tartışmalara yol açmıştır. Temiz ve adil bir seçim konusundaki kaygılar ilk kez ulusal sınırları aşarak uluslararası boyut kazanmış durumdadır. AGİT gözlemcileri cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yayınladıkları tavsiye niteliğindeki raporda; Başbakanın seçimde, resmi devlet organizasyonları ile birleştirilmiş büyük çaplı organizasyonlarını, YSK kararlarına itirazın mümkün olmamasını ve uluslararası kurumların ve vatandaşların seçim gözlemi yapması ile ilgili yasal hükümlerin bulunmaması da dahil olmak üzere AGİT’in temel tavsiyelerinin dikkate alınmamasını eleştirmiştir. AGİT'in kaygıları o denli büyümüştür ki ilk kez bu seçimlerde sandık güvenliğini gözlemlemek için 33 İl’e gözlemci gönderme kararı almıştır.

Ülkemizin seçimlerle ilgili yetkili kurul ve kurumları, son yıllardaki her seçim sonrasında ortaya çıkan usulsüzlüklere ve birçoğu mahkeme kararlarıyla da kanıtlanmış geniş kapsamlı hilelere ve uluslararası uyarılara rağmen gerekli önlemleri almamaktadır. Temiz ve adil bir seçimle ilgili kaygılar o denli artmıştır ki yapılan kamuoyu yoklamalarında seçmenlerimizin yüzde 50'ye yakını seçimin adil ve temiz olacağına inanmamaktadır. Demokratik rejimlerde seçimlere güvenin yitirilmesi, seçim sonuçlarının meşru olmayacağına inanılması ülkenin iç barışı ve toplumsal huzurunun önündeki en büyük tehlikedir. İktidarın bu tehlikeyi görmezden gelerek seçim güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almaması ve Cumhurbaşkanı'nın temiz bir seçim için gerekli olan demokratik kuralları hiçe sayarak oy toplamaya çalışması ulusal ve uluslararası kamuoyunda bir sivil darbe korkusunu da beslemektedir.

Öte yandan seçimlerle ilgili bu olumsuz gelişmelere rağmen, ülkemizde barıştan ve huzurdan yana olan, çağdaş ve özgürlükçü bir demokrasinin gerekliliğinin farkına varmış geniş kitlelerde oyuna sahip çıkmak isteği ve bilinci güçlenmeye ve hızla yayılmaya başlamıştır. Bu isteği yaşama geçirebilmek için "Temiz Seçim Platformu" ve "Oy ve Ötesi" gibi sivil toplum kuruluşları ile hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesinin kararlı savunucusu Türkiye Barolar Birliği etkili bir toplumsal dayanışma ve çalışma içine girmişlerdir. Bu noktada, varlıkları temiz ve adil seçime bağlı olan özellikle muhalefet partilerinin de sandık güvenliği konusundaki sorumluluklarını en yüksek düzeyde yaşama geçirmeleri büyük önem taşımaktadır. Çağdaş bir yaşamdan, özgürlükçü bir demokrasiden yana olan geniş kitlelerin temiz seçim isteği seçimlerde seçmen iradesine dönük tüm müdahaleleri aşabilecek bir güçtedir. Bu bilinç ve istek içindeki tüm vatandaşlarımız seçimlerde yapılması olası tüm hilelere karşı mutlaka sandık başına gitmeli, oylarını kullanmalı, yakınlarına da kullandırtmalı ve oylarına sayım bitip resmen açıklanana kadar sahip çıkmalıdırlar. Türkiye'de çağdaş bir yaşamdan ve gerçek demokrasiden yana olan geniş kitlelerin gücü her türlü demokrasi dışı oyunu bozmaya fazlasıyla yetecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TOPLANTIYI YÖNETEN:

Av. Başar YALTI Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı

KATILANLAR : (Soyadı sırasına göre)

Erdal AKSÜNGER İzmir Milletvekili

Av. Turan ATEŞ

Av. Prof. Dr. Necdet BASA Türkiye Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı

Sercan ÇELEBİ Oy ve Ötesi Temsilcisi

Prof. Dr. Ali ERCAN Emekli Müsteşar

Tarhan ERDEM Araştırmacı Yazar

Yrd. Doç. Dr. Şeref HOŞGÖR Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi

Atilla KART Konya Milletvekili

Sadık KIRBAŞ 21. Dönem Çanakkale Milletvekili

Yaşar OKUYAN 20. ve 21. Dönem Yalova Milletvekili

Tacidar SEYHAN 23. Dönem Adana Milletvekili

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY 22. Dönem Ankara Milletvekili

Erol TUNCER 15. ve 16. Dönem Milletvekili, TESAV Başkanı

Prof. Dr. Kemal YILDIRIM Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi