"ŞEKER FABRİKALARININ KAPANMASI İLE DOĞACAK EMEK SORUNLARI" TBB'DE DÜZENLENEN SEMPOZYUMDA ELE ALINDI

5282

FEYZİOĞLU: ŞEKER FABRİKALARINA KIYMAYINIZ

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Emek Komisyonu tarafından "Şeker Fabrikalarının Kapanması ile Doğacak Emek Sorunları" konulu bir sempozyum düzenlendi.

Sempozyumun açış konuşmalarını TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Yönetim Kurulu üyesi ve Emek Komisyonu Koordinatörü Av. Hüseyin özbek yaptı.

Toplantının TBB çatısı altında yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Feyzioğlu şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı zaferiyle kurtarılan ülkenin siyasal varlığını sürdürebilmesi için ekonomik zaferlere ihtiyaç vardı.

Atatürk'ün, "Askeri zaferler ne kadar parlak olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kalıcı olamazlar" sözü bu yalın gerçeğin ifadesidir.

Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik açıdan geriliği ve dışarıya bağımlılığı, çöküşünü hazırlamıştı.

Kurtuluş Savaşının asker ve sivil kadroları, çöküş dönemine girmiş, emperyalizmin yutmaya hazırlandığı bir ülkede gözlerini dünyaya açmışlardı. 

Ekonomik ve iktisadi yönden batı ile rekabet edebilecek güce ulaşılamaması durumunda, genç TÜRKİYE'yi de Osmanlının akıbetinin beklediğinin bilincindeydiler.

Nüfusunun % 80 inin köylerde yaşadığı ve tarımla uğraştığı bir ülkede peş peşe kurulan şeker fabrikaları Cumhuriyet'in ekonomik zaferlerinin ilk akla gelenlerindendir.

Şeker fabrikaları, tarımsal üretime ve kırsal istihdama dayalı bir kalkınma stratejisinin somut örnekleri olması açısından da son derece önemlidirler.

Pancar ekimi, tarımla sanayiye ham madde üretme, istihdam yaratma, hayvancılığı geliştirme, sanayii dengeli bir şekilde ülkenin dört bir yanına yayma açılarından stratejik önemdedir.

Şeker sanayii, tarımla sanayi buluşmasının en somut ve başarılı örneklerinin başında gelmektedir.

Anadolu ve Trakya'ya dengeli bir şekilde yayılan Şeker fabrikalarında yalnız şeker üretimi yapılmamıştır.

Şeker fabrikaları, medeniyetin, çağdaşlığın, aydınlanmanın, üretimden gelen özgüvenin kırsal kesime yansıtıldığı ve benimsetildiği birer vitrin olma işlevini de yerine getirmişlerdir.

Pancar işleyen şeker fabrikalarımız özelleştirildiğinde, özel sektör kaçınılmaz olarak kar-zarar hesabı yapacaktır. Bu durumda çok ucuz olan nişasta bazlı şekerin karşısında bu fabrikaların rekabet etmesi mümkün olmayacaktır.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ekonomik zaferinin somut örnekleri olarak, kırsal kesimde istihdam yaratan, Türk Tarımının can suyu olma özelliğini sürdüren şeker fabrikalarının bacaları tütmeye devam etmelidir.

İnsanlarımız üretimden koparılmamalıdır. Kentlerimize yeni mutsuz insanlar göç etmek zorunda kalmamalıdır. İnsanlarımızın karnı yaşadığı yerde doymalıdır. Tarlalarımız ve ürünlerimizi işleyen fabrikalarımız tüm ülkeye refah taşımalıdır.

öte yandan şeker pancarından üretilen şekerin yerini nişasta bazlı şeker aldığında kanserden obeziteye, kalp hastalıklarından zekâ geriliğine kadar sayısız illet toplumumuzu içten çökertecektir. Eğer illa kar-zarar hesabı yapacak isek nişasta bazlı şekerin vereceği ölçüsüz zarar ile köylünün işsiz kalması ve buna bağlı olarak oluşacak yeni göç dalgaları gibi ekonomik boyutu yıkıcı olacak sosyal zararları da hesaplamak lazımdır. Bu hesaplama yapılmaz ise konu sadece özelleştirmeden elde edilecek ve devamı gelmeyecek bir peşin para beklentisine indirgenmiş olacaktır. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. çünkü Milli Mücadelemizin üretim kaleleri olan fabrikalarımız bizim mülkiyetimizde değildir. Bize emanettir. Geliştirilmeleri ve modernleştirilmeleri kuşkusuz gereklidir. Bütçe açığını kapamak için arsa fiyatının bile altında satılmaları Milli Mücadele şehitlerine ve geçmişimize büyük yanlışlıktır. Yanlıştan dönülmesi erdemdir.

Şeker fabrikaları; ekonomik Kuvayı Milliyenin, yaşatılması boynumuzun borcu olan hatıralarıdır.

Kıymayınız!"

TBB Emek Komisyonu Başkanı Av. Ali çetin Aygün'ün yönettiği toplantıda; TBB Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa "özelleştirme mi? TÜRKİYE Cumhuriyeti'ne saldırı mı?", İktisatçı Dr. Serdar Şahinkaya "Cumhuriyet'in sanayileşmesinden kesitler ve şeker fabrikaları", Gazeteci-Yazar Mehmet Akkaya "Şeker sektörüne yabancı müdahalesi ve şeker fabrikalarının toplumsal hayata etkileri", Şeker-İş Sendikası Hukuk Danışmanı Av. Gökhan Candoğan "Türk-Şeker özelleştirmesi ve hukuk süreci" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21