ŞİDDET MAĞDURLARI DESTEK MERKEZLERİ TÖRENLE AÇILDI

4263

“TÜRKİYE’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Aşama II” kapsamında, barolar nezdinde kurulan Şiddet Mağduru Destek Merkezlerinin Açılış Töreni ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Baroların Rolü ve Adli Yardım” konulu konferans, 24 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin (TBB) ana faydalanıcısı olduğu, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın ortak olarak katıldığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve İsveç Büyükelçiliği, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı’nca (SIDA) desteklenen proje kapsamında yapılan etkinliğin açış konuşmalarını; TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, UNDP TÜRKİYE Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan ve İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström yaptılar.

“ŞİDDET KüLTüRü ADALETSİZLİK VE EŞİTSİZLİK DUYGUSUNDAN BESLENİYOR”

TBB Başkanı Sağkan, açılışta yaptığı konuşmada, şiddet ile yapılacak mücadelenin uzun erimli ama mutlaka tutarlı bir kültürün oluşması ile sağlanabileceğine vurgu yaptı. “Şiddet kültürü bir taraftan iktidar ve güç kullanma gösterisinden olduğu kadar bir taraftan da adaletsizlik, eşitsizlik duygusundan besleniyor” diyen Sağkan, avukatlar ve barolar aracılığıyla yürütülen adli yardım hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Sağkan, proje kapsamında açılan merkezlerin Ankara Barosu bünyesindeki Gelincik Merkezleri örnek alınarak oluşturulduğunu anlatarak, bu merkezlerde şiddet mağdurlarının şiddet sarmalından kurtulmaları için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Şiddetle mücadelede baroların ve TBB’nin yürüttüğü çalışmaların aslında zincirin son halkası olduğunu söyleyen Sağkan, “ülkemizde kadına yönelik şiddet vakalarına dair panzehirin, kadın örgütlerinin de istisnasız bir şekilde işaret ettiği üzere İstanbul Sözleşmesi olduğunu hatırlatmak isterim” ifadesini kullandı.

Konuşmasında avukatlara yönelik şiddete de değinen Sağkan, “Mesleklerini icra ederken sözlü ve fiziksel saldırılara maruz kalan, yaralanan ve hatta hayatlarını kaybeden meslektaşlarımız var. Meslektaşlarımıza ve mesleğimize yönelik şiddet fiillerine karşı etkili politikalar geliştirilmeli ve bu saldırıların aynı zamanda yurttaşlarımızın savunma hakkına yönelik olduğu unutulmamalıdır.” diye konuştu.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ, ŞİDDETİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR”

TBB Başkan Yardımcısı Suiçmez de, açış konuşmasında, kadınlara karşı eril şiddetin önlenmesinin ancak ve ancak devletin bütüncül politikalar üretmesi, geliştirmesi ve uygulaması ile çözüleceğini vurguladı. Suiçmez, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin şiddeti de beraberinde getirdiğini söyleyerek, “Kadın hukukçular olarak kadın cinayetlerini sıradanlaştıran zihniyeti kabul etmiyor, önleyici ve koruyucu tedbirlerin acil alınmasını, İstanbul Sözleşmesi’nin tüm hükümleri ile derhal uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

Hibrit olarak gerçekleştirilen konferansa, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Ankara Barosu Başkanı Av. Kemal Koranel, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay yüz yüze; Denizli Barosu Başkanı Av. Adnan Demirdöğer, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik, Antalya Barosu Başkan Yardımcısı Av. Evrim Ercan ile Rize Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Zeynep öztürk uzaktan bağlantı yoluyla katıldılar.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Baroların Rolü ve Adli Yardım” başlıklı, moderatörlüğünü UNDP TÜRKİYE Hukuk Uzmanı Musa Toprak’ın yaptığı konferansta, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Aslı Koçak Arıhan, TÜRKİYE Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner birer sunum gerçekleştirdiler.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle