SIĞINMACI VE MÜLTECİLERİN HAK VE HİZMETLERİNE ERİŞİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4728
A

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında ilk faaliyet, 26 -27 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirildi. “Sığınmacı ve Mültecilerin Hak ve Hizmetlere Erişimi Toplantısı: Hukuki Yardım ve Adli Yardım” konulu etkinlik kapsamında, TBB’nin ve BMMYK’nın alandaki çalışmalarına ilişkin sunumlar yapılarak, tartışma oturumları gerçekleştirildi.

Açış konuşmalarını TBB Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler ve BMMYK Temsilci Yardımcısı Paolo Artini’nin yaptığı toplantıya; TBB Mülteci Hakları Çalışma Grubu üyeleri, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, Hatay, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Konya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van Barolarının temsilcileri ve BMMYK’nın çeşitli ofis ve birimlerinden temsilciler katıldı.

Toplantının, sığınmacı ve mültecilerin illerde adli yardıma erişimleri, idari gözetim kararlarında hukuki yardım sağlanması, sınır dışı kararlarında hukuki yardım sağlanması, kayıt prosedürlerinde ret ve geri çekme kararlarına karşı itirazlarda hukuki yardım sağlanması, medeni hukuka ilişkin konularda ve şiddete karşı korumada hukuki yardıma erişim, işgücü piyasası ve ilgili haklara erişimde hukuki yardım sağlanması başlıklı oturumlarında; konuya ilişkin atılan adımlar, sorunlar, gözlemler ve öneriler paylaşıldı.