SILA Projesi

4529

Türkiye Barolar Birliği'nin ana faydalanıcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcısı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı tarafından fonlanan "Türkiye'de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi" 1 Eylül 2015 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Proje, Türkiye'de adli yardım hizmetlerinin iyileştirilmesini ve özellikle de dezavantajlı gruplara ve ülkemizdeki Suriyeli nüfusa hizmet verecek avukatların kapasitelerinin arttırılmasını hedeflemektedir. Proje aynı zamanda baroların etkin bir adli yardım sistemine yönelik kurumsal ihtiyaçlarını karşılamayı da amaçlamaktadır.

Söz konusu projede çalışmak üzere UNDP tarafından bir proje yöneticisi görevlendirilecek olup, detaylı bilgi ve başvuru için UNDP'nin yayınlamış olduğu ilanlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Link için tıklayınız