SILA PROJESİ II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4342
A

Türkiye Barolar Birliği’nin ana faydalanıcısı olduğu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılımı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı’nın (UNDP) uygulayıcılığı ve İsveç Ulusal Kalkınma Ajansı’nın (SİDA) finansman desteği ile yürütülmekte olan “ Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi” Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Özellikle Türkiye’nin güney illerinde hayatını idame ettiren Suriyeli nüfusun adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetlerinden yararlanması hususunda sorun analizi ve kapasite geliştirme çalışmalarının gerçekleştirildiği Proje’nin beşinci bileşeni kapsamında yürütülen çalışmalara yön vermek, alanda çalışan kurumları adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri bakımından koordine etmek, sorunları belirlemek ve çözüm yolları üretmek üzere oluşturulan Danışma Kurulu, ikinci toplantısını 19 Nisan 2016 tarihinde Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Uluslararası Af Örgütü, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNDP), TBB Mülteci Hakları Komisyonu, Hatay Barosu Başkanı, Gaziantep Barosu, Kahramanmaraş Barosu ve Türkiye Noterler Birliği temsilcileri katıldı.