SILA PROJESİ KAPSAMINDA ADLİ YARDIM KONFERANSI DÜZENLENDİ

4326
A

Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yargı Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi (SILA) kapsamında düzenlenen "Adli Yardım: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler" başlıklı konferans, 10-11 Aralık 2016 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesine Destek Projesi (SILA), Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün ortaklığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın uygulayıcılığı ve İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nın(SIDA) fon desteği ile 1 Eylül 2015 tarihinde faaliyetlerine başlamıştı.

Konferansa, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra TBB Yönetim Kurulu üyeleri, 54 baro başkanı ile 60 baronun adli yardım ve CMK komisyonlarının temsilcileri, Adalet Bakanlığı temsilcileri, TBB Yönetim Kurulu üyeleri, TBB Adli Yardım Kurulu üyeleri ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan TBB Başkanı Feyzioğlu, Türkiye'nin dünyada sığınmacılar söz konusu olduğunda en büyük fedakarlığı yapan ülke olduğunu ve bu fedakarlığın büyük kısmını yargı mensuplarının üstlendiğini söyledi. Adli yardımın, bir insan hakkı olan adalete erişimin ve adalete eriştikten sonra adil yargılanabilmenin güvence altına alınmasında fevkalade önemli olduğunun altını çizen Feyzioğlu, "Aile içi şiddetten sığınmacıların durumuna kadar çeşitli alanlarda adli yardımın bir sosyal devlet ilkesinin sonucu olarak etkinliği, aynı zamanda devletin çağdaşlığını da belirleyen temel unsurdur. Ankara Barosu'nda 'Gelincik' adıyla hayata geçirdiğimiz ve kadına karşı şiddetle mücadelede hukuki alanda çok ciddi bir koruma sağlayan ve bu konuda üzerlerine düşeni yapmakta çekingen olan başka kurumları da harekete geçiren bu projenin özel olarak incelenmesini istirham ediyorum" diye konuştu.

Yıllar içerisinde 25 binin üzerinde şiddet mağduru kadına etkili hizmet vermiş olan bu sistemin, kadına karşı şiddetle mücadelede Türkiye'ye sınıf atlatacak kadar etkili kullanılabileceğini belirten Feyzioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu projenin etkin olabilmesi için tüm Türkiye'ye yayılması gerekiyor. Bu model olarak alındığında başka dezavantajlı gruplar için de yine benzer projelerin üretilmesi mümkün olabilir. Biz göreve geldiğimizde, yabancıların adli yardımdan yararlanamayacağı genel kabul görmüştü. Ancak o tarihte iç savaşlar silsilesi başlamış ve sığınmacı akını bu sayıda olmasa da artık önemli, ciddi bir boyuta gelmiştir. Biz bilgisayar programlarında yaptığımız değişikliklerle, yabancılara da adli yardım verilebilir hale getirdik. Daha sonra bu yasal sisteme kavuştu. O tarihte ne kadar doğru yaptığımızı bugün gördük."

Türkiye'nin, dünyada sığınmacılar söz konusu olduğunda en büyük fedakarlığı yapan ülke olduğunu aktaran Feyzioğlu, "Bu fedakarlığın önemli bir kısmını da yargı mensupları üstlenmiştir. Ülkemize sığınan 3 milyonun üzerindeki komşumuz yaş tespitinden, kimlik tespitine kadar adli sistemde çözülmesi zor sorunlara sebebiyet vermiştir. Övündüğümüz adli yardım işlemi avukatların yardımı ile yürümektedir. Çünkü meslektaşlarımız zaten cüzi olan adli yardım ücretlerini neredeyse 1 yıl geriden almaktadır. Bu fedakarlığın bu şekilde sürdürülmesi gerçekten zordur. Adli yardım bütçelerinde Avrupa'da 4. olabiliriz. Ancak dezavantajlı kişilerin toplam nüfusa oranında da yine en üst sıralarda olduğumuzu hatırlatırım. Bizim çok ciddi bütçe sıkıntımız var. Dünyaya dönüp haklı olarak övündüğümüz bu hizmetin omuzlarına yüklendiği avukatların rahatlatılması zorunludur" diye konuştu.

Konferans kapsamında beş ana çalışma grubu oluşturularak, bu ana başlıklarda farklı baroların adli yardım ve CMK uygulamalarında yaşadıkları ortak sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri geliştirildi. Söz konusu gruplar; kırılgan gruplara (kadın, engelli, LGBTİ, mülteci vb.) sunulan adli yardım hizmetlerinin kapasitesinin, sorunlarının ve çözümlerinin değerlendirilmesi çalışma grubu; çocuklara sunulan adli yardım hizmetlerinin kapasitesinin, sorunlarının ve çözümlerinin değerlendirilmesi çalışma grubu; adli yardım mevzuatı analizi ve mevzuatı geliştirme çalışma grubu; barolar arası koordinasyon ve standart belirleme çalışma grubu; eğitim ihtiyaçlarının analizi çalışma grubu olarak belirlendi.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27

Fotoğraf 28

Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Fotoğraf 31

Fotoğraf 32

Fotoğraf 33

Fotoğraf 34

Fotoğraf 35

Fotoğraf 36

Fotoğraf 37

Fotoğraf 38

Fotoğraf 39

Fotoğraf 40

Fotoğraf 41

Fotoğraf 42

Fotoğraf 43

Fotoğraf 44

Fotoğraf 45

Fotoğraf 46