Sivas katliamının 22. yıl dönümünde YÜZLEŞME

3768
A

Feyzioğlu: "22 yıldır toplumumuz bu katliamla yüzleşmiş değildir"

Sivas katliamının 22. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği, Alevi Bektaşi Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği tarafından “Yüzleşme” başlıklı panel düzenlendi.

Madımak otelinde ölenler anısına saygı duruşuyla başlayan panelin açılışında konuşan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ülkenin 22 yıldır Sivas katliamı ile yüzleşemediğini söyledi. Türkiye'de Alevi vali, emniyet müdürü, bürokrat bulunmadığına dikkat çeken Feyzioğlu, bunun da yüzleşmenin hiç istenmediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Ayrımcılığın devlet kademesinde söylem ve eylemlere yansıdığını ileri süren Feyzioğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “zorunlu din dersi” ve “cemevleri” ile ilgili kararlarına rağmen olumlu adım atılmadığını hatırlattı. Feyzioğlu, oynanan bütün oyunlara rağmen fay hatlarının kırılmadığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Çünkü bu toprakların yüzlerce yıllık geleneklerinde ve kültüründe velilerin, pirlerin, geçmişimizin, yani her şeyin ölçüsüne, merkezine insanı koyan, insan sevgisini yerleştiren o büyük kültürün, felsefenin damgası var. 'İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır' diyen bir kültür, 'kadınlar okumalıdır' diyen bir büyük medeniyet, 'yaratılanı yaratandan ötürü severim' diyen inanılmaz insani bir felsefe. İşte böyle bir toplum birbirine mezhep üzerinden, ırk üzerinden, düşman edilmek isteniyor.”

Feyzioğlu, Madımak Oteli’ni kuşatırken ölen iki kişinin adının anı duvarından silinmesi için Sivas Valiliği’ne yaptıkları başvuru ile ilgili ise şunları söyledi:

“Sivas Valisi yazdığımız yazıya cevaben diyor ki; Madımak'ı Almanya'da Nazilerin yaptığı Solingen Katliamına benzetmeyin sakın. Evet, fark şu; birinde 5 kişi diğerinde 35 kişi katledildi. Almanya yüzleşti ve yaraları sarmak için uğraştı, Türkiye'de hükümetler inkar etti, başını kuma gömdü. Yoksa katil katildir.

Diyor ki Sivas Valisi bize; ‘Milletimiz savaş meydanlarında ölen düşmanları bile bağrına basar’. Vatandaşlarımızı diri diri otelde yakanları da bağrına bas diyor sanırım. Neyle neyi karşılaştırdığını bilmiyor bile. Daha beteri biliyor ve Madımak'ta olanlara satır arasında müsamaha gösteriyor.

Katillerle katledenleri birbirinden ayırmaya çalışmayı bırakalım diyor Valilik. Neticede devleti yönetenlerin bünyelerine işlemiş bu ayrımcılıkla nasıl mücadele edileceğini, merkeze insanı ve insanların acılarını koyarak konuşmalıyız artık.”

Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan da Sivas Katliamının aydınlatılmasını istedi ve “Bu toprakların ezilenleri güç birliği yapmadığı sürece bu katliamların sonu gelmeyecektir. Gün birlik günüdür” dedi.

TBB Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa’nın yönettiği panelde, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Baki Düzgün “Asimilasyon ve Aleviler” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Panelde, Türk Tabipler Birliği Başkanı Beyazıt İlhan ve Türkiye Psikiyatri Derneği Medya Koordinatörü Doç. Dr. Burhanettin Kaya “Sivas Katliamı ve Toplumsal Travma” konusunda birer tebliğ sunarken, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat da “Sivas Katilleri ve Avrupa Bağlantıları” konusunu ele aldı.

Panelde ayrıca, KESK Başkanı Lami Özgen “Hakikatlerin Açığa Çıkarılması ve Yüzleşme Sürecinde Kamu Emekçileri” , Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez “Toplumun Katliamlarla Yüzleşmesi”, DİSK Başkanı Kani Beko “1 Mayıs Katliamı 12 Eylül, DİSK’in Kapatılması ve Yüzleşme Sürecinde İşçi Sınıfı”, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir “Alevilerin Tarihte Yaşadığı Hak İhlalleri”, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı “Katliamlar Tarihi ve Mücadele”, İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Türkdoğan “Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar”, Halkevleri Genel Başkanı Yardımcısı Samut Karabulut “70’li yılların Katliamları” konularında sunum gerçekleştirdiler.

 

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27

Fotoğraf 28

Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Fotoğraf 31