Sözde Değil, Gerçek Eşitlik!

985

Tarihimizde kadınların ne sosyal ne ekonomik ne de siyasal haklarını elde etmeleri hiç kolay olmamıştır. Siyasal hakların kazanımında ödenen bedeller ise hepsinden daha büyük olmuştur.

Milli mücadeleyi erkeklerle omuz omuza veren kadınlar yeni kurulan Cumhuriyet rejiminde söz sahibi olmuş ve 5 Aralık 1934 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme haklarını kazanmışlardır. Kadın kazanımlarında ülkemizin öncülük ettiği örnek zamanlardan; temsilde, katılımda ve karar mekanizmalarında kadının yok sayıldığı ve mücadele etmek zorunda bırakıldığı zamanlara gelmiş olmak esef vericidir.

TÜBAKKOM olarak, Cumhuriyetimizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve şükranla anıyor, her alanda olduğu gibi, siyasal alanda da haklarımız için, eşit temsil ve katılım için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM)