Staj Eğitim Programları

6930
A

Türkiye Barolar Birliği Staj Eğitimi Çalışmaları

Meslek Öncesi Eğitim olan Staj’ın, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği uyarınca önemli bir bölümünü teşkil eden “Staj Eğitimi” safhasında; stajyerlere eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve örtüşen bir programın uygulanmasını temin etmek amacıyla, staj kurulları bulunmayan ve/veya staj eğitimi yapılamayan Barolarımızın stajyerlerine de olanak sunmak amacıyla yapılacak çalışmalar olup, TBB Yönetim Kurulunun 10.12.2010 tarih ve  2010/1266  ve 10.12.2010 tarih ve  2010/1267 sayılı   kararıyla; Barolarımızın staj temsilcilerinin de görüşleri alınmak suretiyle TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın Av.Sitare SAĞSEN’in sorumluluğunda eğitim programı ve eğitici kadrolarının   belirlenmesine karar verilmiş ve anılan kararlar uyarınca 20 Aralık 2010 tarihinde Sayın Av. Sitare SAĞSEN’in Başkanlığında toplanan Baro Staj Kurulu temsilcileriyle çok yararlı bir toplantı yapılmıştır.  Bu toplantıdaki öneriler ve değerlendirmeler çerçevesinde Staj Eğitimi programları şekillendirilerek uygulamaya konulmuştur.

Staj Temsilcileri Toplantısı (20.12.2010 Ankara) Staj Temsilcileri Toplantısı
(20.12.2010 Ankara)

TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın Av.Sitare SAĞSEN’in sorumluluğunda yürütülmekte olan Staj Eğitim faaliyetleri Türkiye Barolar Birliği bünyesinde yapılan staj eğitiminin yanısıra Eğitimcilerin Eğitimini ve Stajyer Avukatlar arası Kurgusal Duruşma yarışmalarını ve Hukuk Fakülteleri öğrencileri nezdinde yürütülen Avukatlık Mesleğinin tanıtımı faaliyetlerini kapsamaktadır.

Bütün bu faaliyetlerin yürütülmesinde yetkili ve görevli olan Yürütme Kurulu aşağıdaki avukatlardan oluşmaktadır.

Av. Sitare
SAĞSEN

Av. Salih
AKGÜL
Av. Saliha
SAVAŞKAN
Av. Zeynep
BAHADIR
Av. Zuhal
BEREKET BAŞ
Av. Fadime
UÇAR

Av. Fatma
ÇOLAK
Av. F. Sibel
ALAYBEYOĞLU
Av. M. Gültekin
GÜNDEMİR
Av. M. Celal
DOĞAN
Av. Makbule
ÖZER ARPAĞ