STAJ KREDİ VE BARO KESENEK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

1423

Resmî Gazete’de yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yer alan baro kesenek ve staj kredi borçlarını da kapsayan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen avukat meslektaşlarımızca kesenek borçları için alacaklı baroya, staj kredisi borcu için TÜRKİYE Barolar Birliğine 03.07.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapılması ve birinci taksitin 31.07.2023 tarihi mesai bitimine kadar, kalanın aylık dönemler hâlinde ve azami altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Barolar ile meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Ek- Uygulama esasları için TBB duyuru 2023/25

Ek- Resmi Gazete Linki