Stajyer Avukatlar için Özel HELP Eğitim Programı

17387

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin anafaydalanıcısı olduğu Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi başlıklı Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında “HELP” (İnsan Hakları Eğitim Programı) içindeki “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Giriş” “İltica ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” başlıklı online eğitim programları gerçekleştirilecektir.

Eğitimler 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecek olan başlangıç toplantısı ile başlayacak ve 13 Mart 2022 tarihine kadar erişime açık kalacaktır. Pazartesi günü 14:00’da gerçekleşecek olan online başlangıç toplantısına katılım zorunlu olup, sonrasında katılımcılar eğitime kendi programlarına göre gün içinde diledikleri zaman erişebileceklerdir. Programa kayıt yaptıran katılımcılara başlangıç toplantısı için link ve şifre e-posta iletilecek, kursun devamının nasıl takip edileceği başlangıç toplantısında izah edilecektir.

E-EĞİTİM PROGRAMINDA NELER VAR?

Türkçe olarak erişime açılan “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Giriş” “İltica ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” konulu e-eğitim programları, 8 ayrı bölümden (M1-M8) oluşuyor. Bu bölümler şöyle:

“İltica ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” Kursu Modülleri:

1) AİHS Madde 3 - İşkence yasağı
2) AİHS Madde 5 - özgürlük ve güvenlik hakkı
3) AİHS Madde 8 - özel ve aile hayatına saygı hakkı
4) AİHS Madde 13 – Etkin başvuru hakkı
5) AİHS Madde 2, Protokol 4 – Serbest dolaşım özgürlüğü

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Giriş” Kursu Modülleri:

1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
3. AIHM Kararlarının İnfazı

Eğitim programında eğitmen desteği mevcut olup, başarılı katılımcılara Avrupa Konseyi HELP Programı kapsamında sertifika verilecektir. Her iki kurs ayrı ayrı değerlendirilecek olup, her iki kursu da başarı ile bitiren katılımcılar iki ayrı sertifikaya hak kazanacaklardır.