STAJYER AVUKATLAR TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI BAŞLIYOR

4190
A

Yargı bağımsızlığının olmazsa olmazı savunmanın temsilcileri avukatların, nitelikli hukukçu olmalarına katkı sağlamak ve adil yargılanma hakkının kullanılmasındaki rollerinin daha da etkinleştirilmesini temin etmek üzere yapılan çalışmalar arasında eğitimin öncelikli olduğu bilincinden hareketle, “meslek içi eğitimi” ve “meslek öncesi eğitim olan staj eğitimi”ni kapsamak üzere beş yıldır faaliyetlerini sürdüren Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması” başlıyor.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi’nin bu yarışmalardaki amacı, staj eğitimi sırasında geleceğin avukatlarını; duruşmalara hazırlamak, yargılama faaliyeti içerisinde önemli işlev ve fonksiyonları bulunduğunu içselleştirmek ve hukuk devletinin teminatı oldukları bilincini yerleştirmektir.

“Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması” birinci aşaması olan bölge elemeleri 21-22 Haziran 2014 tarihlerinde aşağıda belirtilen illerde gerçekleştirilecektir. 

Yedi coğrafi bölgede, aynı gün, aynı saatte başlayacak olan “Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması”na katılan yarışmacı takımlar, aynı yarışma konusu olayla yarışacaklardır. 

Her barodan birer takımın yarıştığı bölge elemeleri sonucunda, birinci olan takımlar 13-14 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği’nde yapılacak olan yarışma finaline katılacaklardır. Böylece “Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması” dereceleri belirlenecektir.

Bölge Elemeleri:

  • Akdeniz Bölgesi – Antalya
  • Doğu Anadolu Bölgesi – Erzurum
  • Ege Bölgesi – Afyonkarahisar
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi – Diyarbakır
  • İç Anadolu Bölgesi – Ankara
  • Karadeniz Bölgesi – Samsun
  • Marmara Bölgesi – Kocaeli


Akdeniz Bölge Elemeleri Programı için tıklayınız
Doğu Anadolu Elemeleri Programı için tıklayınız
Ege Bölge Elemeleri Programı için tıklayınız
Güneydoğu Anadolu Bölge Elemeleri Programı için tıklayınız
İç Anadolu Bölge Elemeleri Programı için tıklayınız
Karadeniz Bölge Elemeleri Programı için tıklayınız
Marmara Bölge Elemeleri Programı için tıklayınız