STAJYER AVUKATLAR TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI FİNALİ SÖZLÜ AŞAMA YARGIÇLARI

5123
  1. Leyla Ayduman (Yargıtay Cumhuriyet Savcısı)
  2. Sedat Bakıcı (Yargıtay 8. Daire Başkanı)
  3. Av. Dr. Hakan Kızılarslan
  4. Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  5. Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu (Bahçeşehir Üniversitesi)