STAJYER AVUKATLAR, YANINDA STAJ YAPTIĞI AVUKATIN SİGORTALISI OLARAK ÇALIŞABİLECEK

23854
A

Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin, “…avukat yanındaki stajının tamamını kapsayan dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde yanında çalıştığı Avukat tarafından sigortalı yapılmasının stajın amacı ile bağdaşmayacağı, bu çalışmanın 1136 sayılı Yasa’nın 11. maddesi uyarınca avukatlıkla birleşemeyeceği ileri sürülmekte ise de, adı geçenin, sigortalı olması nedeniyle adliye stajını aksattığı yönünde herhangi bir bilgi veya tespitin bulunmadığı, ilgilinin avukatlık stajı sırasında yanında staj yaptığı avukat tarafından sigortalılık kaydının yaptırılmasının avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir yönünün bulunmadığı ve stajın geçersiz sayılmasını gerektiren bir unsur olarak nitelendirilemeyeceği…” hükmünü içeren kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onanmıştır.

Avukatlık stajı sırasında, yanında staj yaptığı avukat tarafından sigorta kaydı yaptırılan stajyer levhaya kayıt olabilir.