Suç Duyurusu

8704
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
SOMA’NIN YIRCA KÖYÜ’NDE YAPILAN AĞAÇ KATLİAMI,
AVUKAT HASAN NAMAK’A GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HUKUKSUZ MÜDAHALESİ VE
KASTEN YARALAMA EYLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRENLER
HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

10 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla; Manisa İli, Soma İlçesi, Yırca Köyü’ndeki taşınmazların, Soma Kolin Termik Santrali’nin yapımı amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine göre acele kamulaştırılmasına ilişkin işlem tesis edilmiştir.

Sözü edilen idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan dava süreci devam ederken termik santral inşası için yapılan ağaç kesimini protesto eden Yırca Köyü sakinleri, 16 / 21 Ekim 2014 ve 7 Kasım 2014 tarihlerinde şüphelilerin saldırıları sonucunda darp edilmiş, biber gazı kullanılarak kasten yaralanmıştır.

Yaklaşık 6 bin zeytin ağacının yerinden sökülmesiyle sonuçlanan olaylarda şüphelilerin saldırıları sonucunda Emin Özkılınç yaralanmış, Manisa Barosu ve Turgutlu Çevre Platformu Avukatı Hasan Namak’a özel güvenlik görevlileri tarafından ters kelepçe uygulanmış ve darp edilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği, “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” yükümlülüğü ile Türk Ceza Kanunu’nun maddelerine açıkça aykırılık oluşturan bu eylemleri gerçekleştirenler ve emir ve talimat verenler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.


Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Suç duyurusu dilekçesi için tıklayınız