Suç Duyurusu

8603
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, “ÇOCUKLARIN 6 YAŞINDA EVLENEBİLECEĞİNE” DAİR AÇIKLAMA YAPAN SOSYAL DOKU VAKFI BAŞKANI NUREDDİN YILDIZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız, katıldığı bir programda, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Bütün mezheplere göre, Kuran’a iman eden bütün Müslümanlara göre, Kuran’a iman kelimesini açacağız biraz sonra evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur.” açıklamalarında bulunmuştur.

Türk Medeni Kanunu’nun 124. maddesine göre, 16 yaşından küçük bir çocuğun evlendirilmesi mümkün değildir. Yine Türk Medeni Kanun’un 11. maddesine göre; erginlik on sekiz yaşın dolmasıyla başlar.

Fiilin psikolojik ve hukuki açıdan anlam ve sonuçlarını kavrayamayacak yaşta çocukların evlendirilmek suretiyle birlikteliğe yönlendirilmelerine ilişkin bahsi geçen açıklamalar Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçunun gerçekleşmesini teşvik niteliğindedir.

Türkiye Barolar Birliği, “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” yükümlülüğü ile bahsi geçen açıklamaları hukuka aykırılık teşkil eden Nureddin Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ