Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da avukatlara yükümlülük getiren düzenleme iptal edilmiştir

364

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinde yapılan değişiklikle avukatları yükümlülük kapsamına alan düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

03 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile başta şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü olmak üzere getirilen yükümlülüklerin “ …avukatlık mesleğinin önemi ve adalet hizmetindeki rolü karşısında mesleklerinin icrası noktasında serbest avukatlara katlanamayacakları bir külfet yüklemekte olup kuralla özel hayata saygı hakkına getirilen sınırlamanın orantılı ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı anlaşılmıştır” gerekçesi ile Anayasa’nın 13. ve 20. maddelerine aykırılıktan iptal edilmiştir.

Resmî Gazete için tıklayınız