Süresi dolan vasi tayini kararlarının yenilenmesinin ivedi işlerden sayılması hk.

1442
A
Süresi dolan vasi tayini kararlarının yenilenmesinin ivedi işlerden sayılması gerektiğine dair yazımız üzerine HSK, söz konusu kararların erteleme kapsamında olmadığına dair bir duyuru yayınlamıştır.
Saygıyla bilgilerinize sunarız.