Süresi dolan vasi tayini kararlarının yenilenmesinin ivedi işlerden sayılması hk.

9615
Süresi dolan vasi tayini kararlarının yenilenmesinin ivedi işlerden sayılması gerektiğine dair yazımız üzerine HSK, söz konusu kararların erteleme kapsamında olmadığına dair bir duyuru yayınlamıştır.
Saygıyla bilgilerinize sunarız.