TAHİR ELÇİ CİNAYETİNİ FAİLİ MEÇHUL BIRAKMAYACAĞIZ

1413

Coğrafyamızın en önemli insan hakları savunucularından, ağır insan hakları ihlallerine karşı en cesur avukatlarından, kültür ve tarih mirasımızın koruyucusu ve Diyarbakır Barosu ebedi başkanı Av. Tahir Elçi, 7 yıl önce bugün katledildi.

Sürüncemede bırakılan soruşturma, yapılmayan olay yeri incelemeleri, karartılmasına göz yumulan delillere rağmen ailesi ve avukatlarının ısrarlı mücadelesi ile 5 yılın ardından dava açılmış ise de görülmektedir ki etkili bir yargılama yürütülmemektedir. Kayıp kamera kayıtlarının akıbetinin sorulması, kesik görüntülerin asıllarının temini, zaten uzun süredir teknik takipte olan sanıkların telefon görüşme içeriklerinin getirilmesi, konuya dair bilgi sahibi olduğunu basına ilan eden kamu görevlisi tanıkların beyanlarının alınması, cinayete dair CİMER'e bilgi yazan tanıkların dinlenmesi gibi pek çok talep mahkeme tarafından engellenmektedir. Olay günü görevli kamu görevlilerinin idari soruşturma kayıtları ise aylardır dosyaya kazandırılamamaktadır.

Mahkemenin, cinayeti aydınlatma ve deliller toplama hususunda son derece isteksiz olmasına karşın, avukatların olmadığı ara celseler açması ve delillere ilişkin avukatların yokluğunda kararlar alması da kabul edilebilir değildir.

23.11.2022 tarihli celsede kürsüyü terk eden mahkeme başkanı, bir sonraki duruşmayı da 7,5 ay sonraya, 05.07.2023 tarihine atarak yargılamayı sürüncemede bırakma konusunda açık bir irade ortaya koymuştur.

Davada katılan unvanına sahip TÜRKİYE Barolar Birliği adına dosyayı takip eden Avukat Hakları Merkezi (AHM) olarak, aylık olağan yürütme kurulu toplantımızı 23.11.2022 günü Diyarbakır Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirdik. AHM Yürütme Kurulu olarak, barolardan gelen AHM üyeleri ile birlikte hem davaya toplu katılım sağlayıp hem de süregiden ihlalleri yerinde tespit olanağı bulduk.

Bugün, #TahirElçisiz7Yıl derken ayrıca; dava ne kadar sürüncemede bırakılsa da ertelense de avukatsız yargılama pratikleri gösterilmeye ve sesimiz kısılmaya çalışılsa da Av. Tahir Elçi'den miras bir inat ve ısrar ile adalet arayışına devam edeceğimizi, bu suikastı faili meçhul bırakmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ