Tahkimde Hakemlik Eğitimi hk.

5353

Kıymetli Meslektaşlarımız,

TBB Tahkim Merkezi bünyesinde, 6-7-8/07/2024 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği’nde “Tahkimde Hakemlik Eğitimi” düzenlenecektir. Eğitim bedeli KDV dahil 15.000,00 TL’dir.

Kontenjan 45 katılımcı ile sınırlıdır. Katılımcıların belirlenmesinde kura usulü uygulanacaktır. Kuraya katılmak isteyenlerin başvuruları 10/06/2024 saat 09.00’da alınmaya başlayacak ve başvurular 14/06/2024 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Kuraya katılmak isteyenler taleplerini, yukarıda belirtilen tarihlerde,  [email protected] adresine, Tahkimde Taraf Vekilliği Sertifikalarını da ekleyerek göndermeleri gerekmektedir. TBB Tahkim Merkezi veya TBB – ISTAC ortak eğitimleri kapsamında verilmiş olan sertifikalar dışında başka bir sertifika kabul edilmeyecektir.

Kura işlemi, başvurucuların verdikleri e-posta adreslerine gönderilecek link ile Zoom üzerinden 26/06/2024 tarihinde yayınlanacaktır. Kontenjana ek olarak 15 adet yedek katılımcı belirlenecektir.

Eğitime katılmaya hak kazananların ücretlerini 28/06/2024 günü saat 16.00’ya kadar yatırmaları gerekmektedir. Ücret yatırılacak hesap numarası kendilerine e-posta yoluyla bildirilecektir. Belirtilen sürede ücret yatırmayanların yerine sırasıyla yedek adaylar katılım listesine dahil edilecektir.

EĞİTİM HAKKINDA:

Tahkim; özel hakemlerce yapılan, hızlı, daha az masraflı, nihai ve bağlayıcı bir karar alabileceğimiz bir yöntemdir. Gizlilik çerçevesinde hakemlerce yürütülen bu yargılama sonucunda verilen kararlar mahkeme kararları gibi icra edilmektedir. Tahkime elverişli olan tüm uyuşmazlıklarda bu yöntem ile uyuşmazlıkların çözümü mümkündür. Verilen kararın New York Konvansiyonu çerçevesinde pek çok ülkede kolaylıkla icrası mümkündür.

Tahkim yargılamasının en iyi düzeyde yapılması için yargılamanın nitelikli ve alanında uzman hakemlerce yürütülmesi gerekir. Bu nedenle hakemlerin eğitimi de ayrı bir önem kazanmaktadır.

TBB Tahkim Merkezi tarafından verilen ileri düzey hakemlik eğitimi ile hakemlik yapmak isteyen kişilerin hem teorik hem de uygulamaya dönük bilgilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim yüz yüze yapılmakta, teorik kısma ek uygulama eğitimleri ile tamamlanmaktadır. Buna ek olarak TBB Tahkim Merkezi’ne gelen uyuşmazlıkların büyük çoğunluğunun avukatlık ücret sözleşmelerinden kaynaklanması sebebi ile aynı zamanda avukatlık ücret sözleşmelerinin anlatıldığı bir bölüm de vardır.

Eğitim İçeriği:

 • Tahkime Giriş
 • Temel Kavramlar
 • Tahkim Türleri
 • Tahkim Anlaşması
 • Tahkime Elverişlilik
 • Tahkimde Geçici Hukuki Korumalar
 • Hakemlerin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı
 • Tahkimde Deliller
 • Tahkimde Duruşmalar
 • Hakem Kararlarının Tenfizi
 • Hakem Kararlarının İptali
 • Tahkimde Kamu Düzeni
 • Tahkimde Yargılama Giderleri
 • Med- Arb
 • Uygulama Eğitimleri
 • Karar Yazımı
 • Duruşma Yönetimi
 • Taraflarla iletişim
 • Görev Belgesi ve Usuli Zaman Çizelgesinin Hazırlanması
 • Örnek Kararlar
 • Avukatlık Ücret Sözleşmeleri

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi