TBB AVUKAT ATİLA SAV HUKUK MAKALESİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2021

10414

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

AVUKAT ATİLA SAV HUKUK MAKALESİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2021

 

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 16 Aralık 2020 tarihinde kaybettiğimiz, Birliğimizin Kurucu Genel Sekreteri ve 1980-1983 dönemi Başkanı Avukat Atila Sav’ın adını yaşatmak ve genç meslektaşlarımızı hukuk alanında özgün eserler üretmeye teşvik etmek amacıyla AVUKAT ATİLA SAV HUKUK MAKALESİ YARIŞMASI düzenlenmesine karar vermiştir. 

YARIŞMA KONUSU

Konu, hukuk alanı sınırları içerisinde kalmak koşuluyla serbesttir. 

KATILIM

1.Yarışmaya; stajyer avukatlar ile 0-7 yıl arasında kıdemi bulunan avukatlardan 42 yaşını geçmemiş olanlar katılabilir.

2. Her katılımcı yarışma için yalnızca bir makale gönderebilir.

3. Metinlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.

4. Metin, bilgisayar ortamında A4 boyutundaki Word dosyasında, 12 punto Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

6. Metin 7 sayfadan az 10 sayfadan fazla olmamalıdır.

7. Metnin baş tarafında makale yazarının RUMUZU yer almalıdır.

8. Makaleye BAŞLIK verilmelidir.

9. Makalelerin daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir.

10. Kaynakça, makalede kullanılan kaynaklarla sınırlı olmalıdır.

11. TÜRKİYE Barolar Birliği yöneticileri, çalışanları ve seçici kurul üyeleri ile bunların 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

TESLİM

1. Yarışmaya sadece dijital başvurular kabul edilecektir.

2. Yarışmaya başvuru, aşağıdaki linki verilen adresteki yönlendirmeler takip edilerek yapılacaktır.

https://www.barobirlik.org.tr/TBB_AvForm

 

TAKVİM

Yazı gönderme süresi 19 Nisan 2021 günü saat 16.00’da sona erecektir.

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda derece alan makaleler Haziran ayının ilk haftasında www.barobirlik.org.tr adresinden duyurulacaktır.

Dereceye giren ve ilgi çeken makaleler, kitap olarak veya TBB Dergisi’nde yayımlanacaktır.

öDüLLER

Birincilik 6.000 TL + Başarı Belgesi

İkincilik 4.000 + Başarı Belgesi

üçüncülük 3.000 + Başarı Belgesi

DİĞER

Yarışmacılar, dereceye giren veya Seçici Kurul tarafından yayımlanmaya değer görülen makalelerinin TBB tarafından kitap ve dergilerde yayımlanmasını kabul eder.   

SEçİCİ KURUL

Av. ünsal Toker (TÜRKİYE Barolar Birliği Başkan Yardımcısı)

Av. Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu

Av. Kemal Hakimoğlu

Av. Yaşar çatak

Av. Prof. Dr. Necdet Basa

 

İLETİŞİM:

Nesrin Turhan

Telefon: 0532 365 28 08

E-posta: nesrin.turhan@barobirlik.org.tr


BAŞVURMAK İçİN TIKLAYINIZ