TBB AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

2363

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve TBB Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av. Gültekin Uzunalioğlu, Silivri’de 20 avukatın yargılandığı davaya TBB ve TBB AHM’yi temsilen katılarak meslektaşlarının adil yargılanma hakkına sahip çıktı.

Söz konusu yargılamaya ilişkin süreçle ilgili olarak TÜRKİYE Barolar Birliğinin kamuoyuna yönelik basın açıklamaları aşağıdadır:

 

Kamuoyuna Duyuru

19/03/2019

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 20 avukatın Silivri Cezaevi Kampüsü’nde görülen üçüncü duruşmasına, TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Gültekin Uzunalioğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Av. Ali Elibol ve Av. Şakir Uzun katılmıştır.

TÜRKİYE Barolar Birliği, Silivri’de yargılanan avukatların duruşmasını soruşturma aşamasından itibaren takip etmektedir.

Anayasamızın 36. maddesine göre; herkes, yargı mercileri önünde adil yargılanma hakkına sahiptir. TÜRKİYE Barolar Birliği’nin de talebi adil yargılanmadır. Yargılanan kişilerin kim, suçlamaların ne olduğundan bağımsız olarak adil yargılama ilkelerinden sapılması, tüm vatandaşların hukuki güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Yargılamada, suçsuzluk karinesi esastır. Kesin hükümle mahkum oluncaya kadar herkes suçsuz kabul edilir.

Duruşmada usule ilişkin birtakım tartışmalar çıkmıştır. Mahkeme, savcının esas hakkında mütalaasını aldıktan sonra deliller hakkında avukatların değerlendirmesini dinlemeye başlamıştır. Ancak delillerin değerlendirmesi talepleri alınmadan esas hakkında mütalaa aşamasına geçilmemelidir.

Avukatların duruşma salonundan çıkarılmasını ise kabul etmemiz mümkün değildir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu, süreci yakından takip etmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TÜRKİYE Barolar BirliğiKamuoyuna Duyuru

21/03/2019

ADİL YARGILANMA HAKKI NOKTASINDA çOK CİDDİ İHLAL TESPİTLERİMİZ VARDIR

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 20 avukatın yargılandığı davada, 3 yıl 9 aydan 18 yıl 9 aya varan hapis cezaları verilmiştir.

Bu dava, TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulumuzun üç üyesi ve çok sayıda baromuz tarafından, duruşmalara katılmak suretiyle yakından takip edilmiştir.

özellikle duruşma sürecine ilişkin adil yargılanma hakkı noktasında çok ciddi ihlal tespitlerimiz ve soru işaretlerimiz vardır.

örneğin, mahkeme tarafından tahliye kararı verildikten sonra 24 saat geçmeden yine aynı mahkemece “tutuklamaya yönelik yakalama kararı” verilmesi ve ardından bunun yeniden tutuklama kararına çevrilmesi adil yargılamaya ilişkin güveni derinden sarsmıştır.

Duruşma sırasında yapılan hakim değişiklikleri de hukuka uygun bir vicdani kanaate ulaşılması için zorunlu olan “duruşmanın temel ilkeleri”ne zarar vermiştir.

Ayrıca sanık avukatların, kendilerine yönelik delillerin sahte veya gerçek dışı olduğuna dair savunmaları, duruşmaya TÜRKİYE Barolar Birliği adına katılan gözlemcilerin aktardığı üzere, mahkeme tarafından “adil yargılanma konusunda güven verecek bir tarzda” ele alınmamıştır.

Gerekçeli karar açıklandığında, konuya ilişkin daha ayrıntılı açıklamalarımız kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle