TBB AVUKAT HAKLARI MERKEZİ BÖLGE BAROLARI ÇALIŞTAYI OSMANİYE BAROSU'NUN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

5448

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Bölge Baroları Çalıştayı, Osmaniye Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çalıştaya, TBB Başkan Yardımcısı ve Avukat Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Başar Yaltı, Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri, bölge baroları, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Kilis barolarının Avukat Hakları Merkezi üyeleri ile baro başkanları katıldı.

TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Adil Giray Çelik'in, "Avukat Hakları Bağlamında Savunma Mesleğinin Tarihsel Süreci" başlıklı sunumu ve Osmaniye Barosu Başkanı Av. Dilem Aksoy ile TBB Başkan Yardımcısı ve Avukat Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Başar Yaltı'nın açılış konuşmalarından sonra çalıştaya geçildi.

Çalıştayın birinci masasında; TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri Av. Faruk Ulaş ve Av. Kazım Yüksel'in eşliğinde "Bölgede avukatlıkla ilgili yaşanan sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi",

İkinci masasında; TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri Av. Kaya Yelek ve Av. Ümit Görgülü'nün eşliğinde "OHAL ve KHK' lerin Avukatlık mesleğine getirdiği olumsuz etkiler ile Avukatların hukuki ve cezai sorumluluğu",

Üçüncü masasında; TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri Av. Adil Giray Çelik ve Av. Murat Farsakoğlu'nun eşliğinde "Avukatlık Kanunu madde 35/A kapsamında Uzlaşma ve arabuluculuk kurumları",

Dördüncü masasında; TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri Av. Hasan Oral ve Av. Nida Açıkalın'ın eşliğinde "Avukatların Vergi Sorunları",

Beşinci masasında; TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri Av. Burhan Uyan, Av. Saide Ekmen, Av. Çiğdem Erman'ın eşliğinde "Avukatların iş alanlarının daralması sorunu ve yeni iş alanları açılması – BRANŞLAŞMA",

Altıncı masasında; TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri Av. Ömür Dedeoğlu, Av. Ramazan Bedir'in eşliğinde "Meslek kurallarının güncelleştirilmesinin değerlendirilmesi" konuları ele alındı.