TBB AVUKAT HAKLARI MERKEZİ TOPLANDI

1828

TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Mersin'de toplandı. Mersin Barosunun ev sahipliğinde gerçekleşen Avukat Hakları çalıştay’ına katılan TBB AHM Yürütme Kurulu, TBB YK üyesi ve TBB AHM Başkanı Av. Gültekin Uzunalioğlu başkanlığında Mersinde toplandı.
Toplantıya Genel Sekreter Av. Ramazan çakmakcı, Sayman Av. Şenol Yücesoy, Yürütme Kurulu üyeleri Av. Atilla önal, Av. Burhan Uyan ve Av. Hüseyin Köprülü katıldı.
Toplantıda öncelikle 26 Baronun katıldığı Avukat Hakları çalıştayında üç masa halinde yapılan toplantıların sonuçlarının yazılı olarak merkeze ulaştığı anda merkezimizle ilgili olan kararların gündeme öncelikli olarak alınmasına karar verildi.
TBB AHM yayını olan avukat hakları kitapçığının içeriğindeki bilgilerin güncelliğini yitirmesi nedeniyle avukat hakları konusunda daha kapsamlı ve okurun somut olaylara pratik çözüm önerileri bulabileceği yeni bir kitap hazırlanmasına karar verildi. Bu kitabın hazırlığı konusunda editörlük, içerik toplama ve hazırlama işinin Av. Ramazan çakmakcı tarafından yürütülmesine ve tüm üyelerin kitap içeriğine destekte bulunmasına karar verildi.
Arabuluculuk ve Noterliklerde vekaletnamelere Baro pulunun yapıştırılmaması şeklindeki hukuk dışı uygulamanın yaygınlaşması nedeniyle bu hususta Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığına ve Noterler Birliği ile Baro başkanlıklarına uyarı yazıları yazılmasına yönelik olarak bir çalışma yapılmasına karar verildi.
özel şirketlerin çözüm Merkezi ismi altında örgütlenmeye ve çözüm Kurulu ismi ile içlerinde avukat, arabulucu veya hukukçu olmayan kişilerle bir takım kurullar kurarak yargıya tabi veya yargılaması devam eden hukuki uyuşmazlıklara çözümler getirdikleri ve gerekirse bu çözümleri kendilerine bağlı Arabuluculara bir nevi tasdik işlemi gibi onaylattırmaya yönelik faaliyetlerinin bulunduğu tespit edildiğinden bu faaliyetlerin hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesi için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına karar verildi.
Arabuluculuğun yaygınlaşması nedeniyle avukatların arabulucu önünde taraf avukatlığı noktasındaki faaliyetleri artmıştır. Arabuluculuk ve avukatlık ilişkisinde avukat haklarının korunması kapsamında avukatlara yönelik farkındalık çalışması yapılmasına karar verildi.

TBB AVUKAT HAKLARI MERKEZİ


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle