TBB AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÜRÜTME KURULU 10. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

4309
A

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu, 10. toplantısını 11 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirdi.

Toplantıda, Haziran 2015 - Mart 2017 tarihleri arasını kapsayan dönemde yapılması planlanan etkinlik ve projeler tartışıldı.

Uygulanmaya başlanan projelerin değerlendirildiği toplantıda; avukatlık ücreti, avukatların vergi sorunu, avukatların iş alanlarının genişletilmesi ve meslek kuralları gibi meslek sorunlarının ve çözüm yollarının tartışıldığı çalıştayların yapılmasına karar verildi. Toplantıda ayrıca; yılda bir kez ve en az iki gün sürecek, meslek sorunlarının ayrıntılı olarak tartışılacağı "Meslek Sorunları Kurultayı" yapılmasına, bölge toplantılarına devam edilmesine, hâkim, savcı ve avukatların uyacakları etik kuralların belirlenmesi konusunda ‘Arama Konferansı’ yapılması konularında görüş birliğine varılarak, alınan kararların onay için Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.