TBB AVUKAT HAKLARI MERKEZİNİN 2017-2019 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI TBB YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORUNDA YAYINLANDI

1847

TBB Avukat Hakları Merkezinin 2017-2019 dönemi çalışmalarına ilişkin raporu 371 numaralı TBB yayını olarak yayınlanan “Yönetim Kurulu çalışma Raporu (2017-2019” isimli kitabın 181 ila 188. sayfalarında yeralmıştır.

çalışma raporunda; 

-TBB Avukat Hakları Merkezinin Yapısı

-Faaliyetlerimizi

-Merkez Yürütme Kurulu Toplantıları

-Projeler

-Adil Yargılanma Hakkı İhlaline Karşı çalışma

-Antalya Barosu’nda Meslek İçi Eğitim çalışması

-TBB Avukat Hakları Merkezi Adana Barosu ile Birlikte 16 Baronun Katıldığı “Avukatlık Mesleğinin Sorunları ve çözüm Yolları” çalıştayı Düzenledi

şeklindeki ara başlıklar ile çalışmalar özet olarak açıklanmış ve yayınlanan kitap  aracılığı ile TBB 35. Genel Kurulunun bilgisine sunulmuştur. 

4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Samsun’da yapılan TBB 35. Genel Kurulunda TBB Avukat Hakları Merkezin çalışmalarının da içinde yer aldığı TBB Yönetim Kurulu çalışma Raporu gündemin 7. maddesinde görüşülmüştür. TBB 35. Genel Kurul gündeminin 8. maddesinde yapılan oylama ile geçmiş dönem çalışmalarından dolayı TBB Yönetim Kurulu ibra edilmiştir.

TBB Avukat Hakları Merkezinin çalışma raporunun tam metni aşağıdadır.

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ çALIŞMA RAPORU

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ