TBB AVUKAT HAKLARI MERKEZİNİN AVUKATLIK HUKUKUNA İLİŞKİN SUNUMLARI TBB TELEVİZYONUNDA YAYINLANDI

1747

TBB Eğitim Merkezi tarafından Antalya Barosunda düzenlenen “Avukatlık Hukuku ve Disiplin Sorunları” konulu eğitime TBB Avukat Hakları Merkezi adına TBB Yönetim Kurulu üyesi ve TBB AHM başkanı Av. Gültekin Uzunalioğlu ve TBB AHM Genel Sekreteri Av. Ramazan çakmakcı katilıp birer sunumda bulunmuşlardır.
Sunumlara ilişkin video görüntüleri  https://tv.barobirlik.org.tr internet adresi üzerinden yayın yapan TBB Televizyonunda  yayınlanmıştır.

Avukat Hakları Merkezlerinin kuruluşundan günümüze tarihçesi ile TBB AHM'nin yapısı ve faaliyetlerine ilişkin olarak Av. Gültekin Uzunalioğlu tarafından gerçekleştirilen sunuma aşağıdaki internet adresi üzerinden  erişilebilmektedir.

https://tv.barobirlik.org.tr/WatchE/1983

Avukat hakları, avukatlığın tarihsel dönüşümü ile arabuluculuğun avukatlığa etkilerine ilişkin olarak Av. Ramazan çakmakcı tarafından gerçekleştirilen sunuma aşağıdaki internet adresi üzerinden erişilebilmektedir.

https://tv.barobirlik.org.tr/WatchE/1984

Avukatın hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak TBB Eğitim Merkezi YK üyesi Av. Halit Advan tarafından gerçekleştirilen sunuma aşağıdaki 
internet adresi üzerinden erişilebilmektedir.

https://tv.barobirlik.org.tr/WatchE/1983

Avukatın disiplin hukukuna ilişkin olarak TBB Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer tarafından gerçekleştirilen sunuma aşağıdaki
internet adresi üzerinden erişilebilmektedir.

https://tv.barobirlik.org.tr/WatchE/1985

Antalya Barosu AHM başkanı Av. Serdar Şehap ve önceki başkan Av. Ali çelik'in uygulamadan örnekler ve tutanaklar ile Antalya Barosu avukat hakları uygulamalarını ortaya koydukları sunumlarına aşağıdaki internet adresi üzerinden erişilebilmektedir.

https://tv.barobirlik.org.tr/WatchE/1985

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi