TBB AVUKAT HAKLARI MERKEZİNİN GİRİŞİMİ İLE TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ TÜM NOTERLERE VEKALETNAME PULU KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU

7690

TBB AVUKAT HAKLARI MERKEZİNİN GİRİŞİMİ İLE TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ TüM NOTERLERE VEKALETNAME PULU KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu 8-9 Şubat 2020 tarihinde Mersin Barosunda yapılan "Avukat Hakları çalıştayı" sırasında toplanmıştır. çalıştay sırasında farklı barolara üye bir çok meslektaşımız Noterliklerdeki işlemlerde vekâletname pulu kullanılmadığı ya da vekâletname pulu yerine vekâletname pulunun fotokopisinin kullanıldığı yönündeki duyumlarını merkezimize iletilmiştir.

örgütlü gücümüzün en önemli finansal temeli Avukatların dayanışma ve yardımlaşma amacıyla kanuni bir zorunluluk olarak vekâletnamelerine yapıştırdıkları vekâletname pullarıdır.
Vekâletname pulu bir Avukat hakkıdır.

Vekâletname pulunun değerini en iyi bilenler sağlık yardımından yaralanmış meslektaşlarımız, kredi alan stajyerlerimiz ve barolarımızdır.

Bu nedenle TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi, Noterlerde kullanılan Avukatlık vekâletnamelerine vekâletname pulu yapıştırılmadığı, bir tane vekâletname pulunun gelen tüm vekâletnamelerin üzerine konularak sanki pul yapıştırılmış gibi fotokopi çekildiği ve bu vekâletname pulu görüntüsünün yer aldığı vekâletname fotokopilerinin işlemlere esas alındığı duyumlarını belirten bir rapor ile TBB Yönetim Kuruluna başvurarak TÜRKİYE Noterler Birliği ile temasa geçilmesi ve bu hukuksuz uygulamaların sonlandırılmasının sağlanması talep edilmiştir.
TBB Yönetim Kurulunca raporumuz uygun bulunmuş ve TÜRKİYE Noterler Birliği ile gereken temas sağlanmıştır.

Bu girişimimiz üzerine TÜRKİYE Noterler Birliği tarafından tüm Noterlere yönelik olarak 30/06/2020 tarihli bir duyuru ile gereken uyarı yapılmış bulunmaktadır.

Duyuru metni için tıklayınız.

Avukatlık mesleğinin örgütlü gücü olan baroların bağımsızlığının, Avukatların sağlık güvencesinin ve stajyer Avukatların kredi imkanlarının finansal temeli olan vekaletname pullarının kullanılması Avukatların ve vekaletname pullarının mevcut olup olmadığının kontrolü görevi de Noterlerin kanuni bir görevidir.

Vekaletname pullarının fotokopisi ile veya vekaletname pulu olmaksızın işlem tesisinin hukuka aykırı olduğu tartışmasızıdır.

Vekaletname puluna ilişkin olarak yaşanan bu sorunun pratik çözümü için TBB ile TÜRKİYE Noterler Birliği arasında teknik bir anlaşma yapılması ve vekaletname pulu tahsil işleminin tıpkı UYAP sistemindekine benzer şekilde Noterlerde de nakden alınması TBB AHM tarafından önerilmiş olup bu önerimiz doğrultusunda TBB ile TÜRKİYE Noterler Birliği arasında sorunun teknik çözümüne ilişkin görüşmeler de başlatılmıştır.

Mesleki Kamuoyumuzun Bilgisine Sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi