TBB AVUKAT STAJYERLERİ TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI FİNALİ-2017 SÖZLÜ JÜRİ ÜYELERİ

6177

29-30 Nisan 2017 tarihlerinde, yedi coğrafi bölgenin birincilerinin katılacağı ve Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Barolar Birliği Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması Finalinde görev alacak sözlü jüri üyeleri belirlendi.

TBB AVUKAT STAJYERLERİ TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI FİNALİ-2017 SÖZLÜ JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Feridun YENİSEY

Bahçeşehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU

Bahçeşehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
1.Ceza Dairesi Başkanı

Murat ÖKSÜZ

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Av. Fikret İLKİZ

İstanbul Barosu